English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : UBB : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek

Arbeidsplasser
 
Biblioteket har  nå 38 PC-arbeidsplasser  som kan brukes til faglig arbeid for
fakultetets studenter. Du finner dem hovedsaklig langs ytterveggene i inngangsetasjen.
4 av disse er
plassert slik at de egner seg for små grupper.
Noen av PC-arbeidsplassene er plassert i tidsskriftetasjen (gå opp trappen inne
i biblioteket).
Programvare på PC - ene

Individuelle arbeidsplasser med PCHer kan du logge deg på via studentkonto og få tilgang til ditt hjemmeområde på serveren. Der kan du bruke Microsoft Office og bibliotekets elektroniske tilbud som   databaser, onlinetidsskrifter og bibliotekkatalogen BIBSYS.
 

Arbeidsplasser for grupper
     
      Her er det arbeidsplasser med PC
      for  2-4 personer som samarbeider,
      f.eks. om en prosjektoppgave.

      Mulighetene på PC-ene er de
      samme som på de individuelle
      arbeidsplassene.
Arbeidsplasser for søking i kataloger og databaser - Internett

 

      Disse PC-ene er tilpasset oppslag i
      databaser og bruk av Internett. De er
      ikke utstyrt med programvare for
      "kontorarbeid".

Fredelige leseplasser uten PC
     

      I tidsskriftmagasinet i 4. etasje
      (opp trappen midt i hovedlokalet)
      finner du noen fredelige     
      leseplasser
      langs to yttervegger og ved siden
      avkopirommet.
      Noen arbeidsplasser med PC er   
      også plassert i denne etasjen.