Engelsk

 

Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : UB : Bibliotek for realfag : rundtur
 

Skranken

                                                                          I skranken får du:

       - informasjon
       - lånekort
       - registrert og returnert lån
       - kjøpe kopikort
       - betale kopier/utskrifter
       - hjelp til databasesøk
 

Du kan spørre oss
Vi hjelper deg med å finne fram, slik at du blir kjent med biblioteket. 

Lånekort
Studenter får et kombinert studie- og lånekort fra studentkontoret. De ansatte  ved UiB har får  lånekoder på baksiden av ansatt-kortet, men denne koden er ikke automatisk tilgjengelig for biblioteket og må derfor registeres. Alle andre kan få lånekort hos oss, men ta med godkjent legitimasjon.

Utlån
Vanlig utlånstid for bøker er 4 uker. Tidsskrifter, med noen unntak, er ikke til utlån. Bøker ved andre avdelinger ved Universitetsbiblioteket i Bergen lånes enklest direkte der, men kan også bestilles i BIBSYS og hentes hos oss. Utlånte bøker kan reserveres i BIBSYS. Vi sender alltid hentebeskjed via e-post når bestilte bøker kommer, vanligvis etter et par dager. Artikkelkopier sendes til lånere med oppgitt betalingskode.
Kopikort og bruk av ansattkort for kopimaskiner
Du kan kjøpe kopikort i skranken. Det koster kr. 10,- for 10 kopier eller kr. 100,- for 
150 kopier.
Pullprint-kopiering og utskrift for studenter: Studenter kan også betale med kredittkort til payprint.uib.no og bruke sitt studentkort på spesielle kopimaskiner.  Ansatte kan bruke koder for kopiering, men nå skal
de fleste ansatt-id-kort virke på Pullprint-maskinene. Mer om priser etc.
Databasesøk
Biblioteket abonnerer på mange faglige databaser. De fleste er tilgjengelige fra alle PC-er på universitetets datanett f. eks via Bibliotekportalen. BIBSYS er bibliotekets database over bøker og tidsskrifter. Personalet gir innføring i bruk av BIBSYS, bibliotekportalen og databasene.
Mer

Gå til neste post:

Skranke -> Oppslagsverk -> Bøker -> Tidsskrifter -> Nyhetskrok -> Arbeidsplasser