Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : UB : Bibliotek for realfag : rundtur
 

Oppslagsverk / Referanse

ghg
  

 

        Her finner du ordbøker, leksika,
        tabeller etc, ordnet etter fag på
        samme måte som bøkene i
        hovedsamlingen.
       

       

Generelle ordbøker og leksika
                                                            

 

       Disse er oppstilt i en egen
       hylle nær skranken.
       (En del oppslagsverk er også
       tilgjengelige online via
       bibliotekportalen).
      

Atlas og kartbøker
     

 

      Disse finner du i en hylle for store
      bøker (folioformat samlingen), like
      bak trappen

Databaser
     

 

      Noen viktige databaser
      finnes bare på denne
      PC-en i referansesamlingen.

Fortsett til neste post:

Skranke -> Oppslagsverk -> Bøker -> Tidsskrifter -> Nyhetskrok -> Arbeidsplasser