Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : UB : Bibliotek for realfag  : rundtur
 

Bøker

Hovedsamlingen
     

      Her finner du alle nyere bøker - og
      noen eldre også.

      Hovedsamlingen kalles ofte
      Dewey-samlingen fordi bøkene er
      ordnet etter Deweys desimal-
      klassifikasjon, det samme
      systemet som brukes i folke-
      bibliotekene.

Pensumbøker

      Pensumbøker for alle fag ved
      fakultetet er oppstilt i en egen hylle.

      Disse bøkene er ment til bruk på  
      biblioteket.

      Noen pensumbøker finnes også i
      hovedsamlingen, og disse kan man
      låne.

Håndbøker i databehandling
     

      En del enkle håndbøker i
      databehandling er oppstilt i en liten
      hylle foran skranken.

      Mer avanserte bøker om informatikk
      finnes i hovedsamlingen.

Hovedoppgaver, mastergradsavhandlinger, doktorgradsavhandlinger
     

     Hovedoppgaver og avhandlinger fra
      instituttene ved Mat.-nat.fak. finnes
      i reolene bak pensumsamlingen.

Eldre bøker
     

     Noen eldre samlinger fra forskjellige
      institutter finnes også i reolene bak
      pensumsamlingen.

      Bøkene i disse samlingene er
      oppstilt etter litt forskjellige
      systemer.

.Fortsett til neste post:
Skranke -> Oppslagsverk -> Bøker -> Tidsskrifter -> Nyhetskrok ->Arbeidsplasser