Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : UB : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek
 

      Kart over Nygårdshøyden

 

Fellesfunksjoner

10: 
Karrieresenteret, Vektergården, Christies gate 13
14: 
Studentekspedisjon, Langes gate 1-3
32: 
Studentsentret, Parkveien 1
28: 
"Verdensrommet" - utveksling via UiB, Christiesgt. 20
34: 
Studentsamskipnadens administrasjon
Villaveien 10
   

Studentkultur

 6: 
Det Akademiske Kvarter, Olav Kyrres gate
49/53
36: 
Hulen, Olaf Ryes vei 48 
   

Det historisk-filosofiske fakultet

 2: 
Romansk institutt, Øisteinsgate 1
Institutt for klassisk filologi, russisk og religionsvitenskap, Øisteins gate 3
Seksjon for Midtøstens språk og kultur, Sydnesplassen 12
Institutt for kulturstudier og kunsthistorie, Sydnesplassen 12 og 13
 3: 
Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9 
 7: 
Griegakademiets bibliotek, Haakon Sheteligs plass 7
 9: 
Examen Philosophicum, lesesaler og gruppe-
rom. Professor Hansteens gate 49
 5: 
HF-bygget: Engelsk institutt, Filosofisk institutt, Germanistisk institutt, Historisk institutt, Informasjonssenteret, Institutt for lingvistikk og litteraturvitenskap, Nordisk institutt, Seksjon for humanistisk informatikk, Sydnesplassen 7
17: 
Arkeologisk institutt, J. Frielesgate 1
21: 
Institutt for musikk - Griegakademiet
Lars Hilles gate 3
31: 
Fakultetssekretariatet, Harald Hårfagres gate 1
33: 
Senter for Midtausten og islamske studiar, Nygårdsgt. 5
   

Det juridiske fakultet

1: 
Juss-bygget (Dragefjellet skole): Fakultetssekretariatet, Informasjonssenteret, Magnus Lagabøtes plass 1
   

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

31: 
Fakultetssekretariatet, Harald Hårfagres gate 1
 33: 
Senter for miljø- og ressursstudier, Nygårdsgaten 5
37: 
Realfagbygget: Botanisk institutt, CIPR, Dupliseringstjenesten, Elektron-
mikroskopisk felleslab, Institutt for geovitenskap, Kjemisk institutt, Skolelaboratorium i realfag, Zoologisk institutt. Allégaten 41
 
38: 
Carl L. Godskes hus: Matematisk institutt,
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek, Johannes Bruns gate 12
40: 
Bjørn Trumpy's hus: Fysisk institutt, Program for prosessteknologi, Allégaten 55
Bjerknessenteret, Allégaten 55 (sydfløyen 4. og 5. etg.)
41: 
Geofysisk institutt, Allégaten 70
42: 
Institutt for mikrobiologi, Jahnebakken 5
43: 
Høyteknologisenteret i Bergen: Bergen Marine, BCCS, CBU, Institutt for fiskeri- og marinbiologi, Institutt for Informatikk, Molekylærbiologisk institut, Parallab, Protevs, SAM-marin, Sars-senteret, Thormøhlensgate 55
   

Det medisinske fakultet

31: 
Fakultetssekretariatet, Harald Hårfagres gate 1
 

Det psykologiske fakultet

10: 
Vektergården: Barnevernets Utviklingssenter på Vestlandet, Fakultetssekretariatet, HEMIL-senteret, Institutt for praktisk pedagogikk, Program for læringsforskning, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Seksjon for utdanningsvitenskap, Senter for barnevernstudier, Christies gate 13
20: 
Psykologibygget, Bjørn Christiansens hus: Fellesverkstedet, Institutt for klinisk psykologi, Institutt for samfunnspsykologi, Christies gate 12
   

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

11: 
Rosenbergsgaten 35
12: 
Institutt for sammenliknende politikk
Christies gate 15
13: 
Institutt for administrasjon og organisasjons-vitenskap, Christies gate 17
24: 
SV-bygget, Lauritz Meltzers hus: Fakultetssekretariatet, Institutt for medievitenskap, Institutt for sosialantropologi, Institutt for økonomi, Sosiologisk institutt, Fosswinckels gate 6
25: 
Institutt for informasjonsvitenskap
Herman Foss gate 6
27: 
Ulrike Pihls hus, Professor Keysers gate 1
33: 
Stein Rokkans hus, Rokkansenteret, Senter for utviklingsstudier, Nygårdsgaten 5
   

Universitetsbiblioteket

 1: 
Det juridiske fakultetsbibliotek
Magnus Lagabøtes plass1
 7: 
Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek
Griegakademiets bibliotek
Spesialsamlingene
Haakon Sheteligs plass 7
20: 
Det psykologiske fakultetsbibliotek
Christies gate 12
25: 
Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek
Herman Foss gate 6
33: 
Stein Rokkans hus, UBs administrasjon, UBs IT-avdeling, Billedsamlingen, Tilvekstavdelingen, Nygårdsgaten 5
38: 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets-
bibliotek, Johannes Bruns gate 12
43: 
European Documentation Centre, Thormøhlensgt. 55
 

Bergen Museum

16: 
De naturhistoriske samlinger, Muséplassen 3 
17: 
De kulturhistoriske samlinger
Haakon Sheteligs plass 10
32: 
Administrasjonen, Harald Hårfagres gate 1
33: 
Dokumentasjons- og IT-tjenester, Nygårdsgt. 5
   

Administrasjon

14: 
Utdanningsavdelingen:
Seksjon for student- og fakultetstjenester, Seksjon for fellestjenester, Langes gate 1-3
15: 
HMS-avdelingen, Fosswinckels gt. 7
18: 
Eiendomsavdelingen, Villaveien 1A
26: 
Personal- og økonomiavdelingen, Christies gate 18
28: 
Utdanningsavdelingen:
Seksjon for informasjonstjenester, Seksjon for studiekvalitet, Christiesgt. 20
29: 
C. G. Sundts hus: Rektor, Universitetsdirektør, Transport- og parkseksjonen, Muséplass 1
30: 
Forskningsavdelingen, Professor Keysersgate 8
35: 
Knut Fægris hus, Gjestehus, Villaveien 9
33: 
Stein Rokkans hus, Formidlingsavdelingen, IT-avdelingen, SEVU, Nygårdsgaten 5