English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : UB : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek : nyheter

Internettilgang frå bærbar datamaskin

Dersom du har bærbar datamaskin, kan du no logge deg på vårt trådlause nettverk og ha fleksibel internettilgang i matnat-biblioteket, både i hovudetasjen (3. etasje) og i tidsskriftetasjen (4. etasje).

Vi har òg uttak der du kan kople på di bærbare datamaskin via kabel (VPN).

 

Korleis gå fram for å logge deg på

 

Meir informasjon om korleis du kan kople eiga maskin til universitetets nettverk finn du på http://www.wlan.uib.no