English

Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : UB : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek : nyheter

Springers online arkiv

10.01.2006

UBB har kj°pt tidsskriftpakkene til Springers online arkiv, noe som betyr tilgang fra f°rste vol. for omlag 800 tidsskrifter.