English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : UB : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek : nyheter

Ny tidsskriftpakke fra Kluwer

04.12.2003

UB har inngått avtale om online adgang til ca 700 online tidsskrifter fra Kluwer.

Ca 300 av disse er innen realfagene.