English

Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : UB : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek : nyheter

J-STAGE

16.02.2006

UBB har aktivisert J-Stage i SFX. J-Stage er en plattform for publisering av japanske tidsskrift, hovedsaklig innen områdene STM. En del av disse er betalingsressurser som biblioteket ikke formidler tilgang til, men de fleste er OA-tidsskrifter. De er i varierende grad registrert i Bibsys. Mer info.