English

Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : UB : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek : nyheter

Full adgang til IoP-tidsskrifter

13.04.2004

Alle tidsskriftene fra Institute of Physic (IoP) - i alt 40 titler - er nå tilgjengelige online for ansatte og studenter ved UiB.

Se: Liste med lenker til tidsskriftene. Tidsskriftene vil også bli tilgjengelige via BIBSYS.

Adgangen reguleres av en konsortieavtale mellom IOP Publishing Limited og ABM-utvikling.

Adgangen gjelder tidsskrift-årganger fra og med 1994, men foreløpig ikke eldre årganger.