English

Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : UB : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek : nyheter

Utvidet tilgang til IoP-tidsskrifter

03.01.2006

Fra 2006 abonnerer UBB på Institute of Physics Historical Archive. Det betyr at vi også får tilgang til IoP-tidsskrifter 1875-1995.