English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : UB : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek
  

Aktuelt fra Realfagbiblioteket

02.04.2009 Nye bøker februar 2009

03.03.2009 Nye bøker januar 2009

02.02.2009 Nye bøker desember 2008

15.01.2008 Nye bøker november 2008

12.12.2008 Nye bøker oktober 2008

24.11.2008 Louise Arner Boyd 

03.11.2008 Nye bøker september 2008

01.10.2008 Nye bøker august 2008

01.09.2008 Nye bøker juli 2008

05.08.2008 Nye bøker juni 2008

01.07.2008 Nye bøker mai 2008

02.06.2008 Nye bøker april 2008

02.05.2008 Nye bøker mars 2008

01.04.2008 Nye bøker februar 2008

04.03.2008 Nye bøker januar 2008

05.02.2008 Nye bøker desember 2007

03.12.07: Utstilling ved Det Juridiske fakultetsbibliotek              
               * Norges rettigheter i polarområdene
               * Riksgrensen

02.03.2007 Endringer i BIBSYS

13.03.2007 Ny avtale med Blackwell

08.01.2007 Brudd med Blackwell

18.12.2006  Tilgang til IEEE Xplore

03.10.2006 Utstilling:Carl Friedrich Naumann og geologiens historie i Norge

12.09.2006 Det tidligere søkeprogrammet BibSøk Nett vil gå ut av drift fra 1. januar 2007

24.05.2006 Programvare på publikums-PC-ar

23.04.2006 Windows Live Academic

26.10.2006 Endringer i BIBSYS

01.01.2006 Bergen Open Research Archive (BORA)

16.02.2006 J-STAGE

16.02.2006 Impact factor

27.01.2006 LATEX for Windows med MikTEX og TEXnicCenter

10.01.2006 Arkivtilgang til SIAM

10.01.2006 Springer tidsskriftarkiv

03.01.2006 Utvidet tilgang til IoP-tidsskrifter

04.12.2005 Testtilgang til Springer

21.02.2006 Bestill en bibliotekar

17.11.05    Utstilling: Finn våre ebøker

16.02.2006 Impact factor

27.01.2006 LATEX for Windows med MikTEX og TEXnicCenter

10.01.2006 Arkivtilgang til SIAM

10.01.2006 Springer tidsskriftarkiv

03.01.2006 Utvidet tilgang til IoP-tidsskrifter

04.12.2005 Testtilgang til Springer

23.08.2005 Én måneds testtilgang til GeoScienceWorld
GeoScienceWorld inneholder GeoRef og online tilgang til tidsskrifter utgitt av

  • American Association of Petroleum Geologists (AAPG), 
  • American Geological Institute (AGI),
  • Geological Society of America (GSA), 
  • The Geological Society of London (GSL), 
  • Mineralogical Society of America (MSA),
  • Society for Sedimentary Geology (SEPM), and 
  • Society of Exploration Geophysicists (SEG)
     

07.03.2005 Safari: e-bøker innen informatikk

20.01.2005 Tidsskrifter fra Cambridge University Press

29.11.2004 E-tidsskrifter fra Taylor & Francis

03.12.2004 Bestill en bibliotekar

13.04.2004 Full adgang til tidsskrifter fra IoP

31.03.2004 Fire nye tidsskrifter fra IoP

19.01.2004 Nye e-bøker og oppslagsverk

10.12.2003 Forny dine lån selv via Mitt BIBSYS

04.12.2003 Ny tidsskriftpakke fra Kluwer

21.11.2003 Flere PC-arbeidsplasser
Biblioteket har  nå 17pc-arbeidsplasser som kan brukes til faglig arbeid for fakultetets studenter.

05.11.2003 Nye fysikktidsskrifter fra IoP
Brukere ved UiB har nå online adgang til 28 nye tidsskrifter fra det britiske fysikkselskapet IoP i en prøveperiode på 3 måneder fra 1.11.2003. Universitetsbibliotekene i Norge forhandler om en avtale som kan gi permanent adgang til alle IoPs tidsskrifter.

30.10.2003 Utvidet online-tilgang til AGU tidsskiftene. Nå kan du lese artiklene fra din egen pc (obs.: kun 2 samtidige brukere). Søk i BIBSYS på tidsskriftet og klikk deg inn via URLen der.

25.06.2003  2 nye geo-tidsskrifter i UBBRBs samling:
Petroleum geoscience og G-Cubed

12.05.2003  Utstilling : Michael and Ossian Sars

02.04.2003  30 nye tidsskrifter fra American Chemical Society

26.03.2003 Følgende AGU-tidsskrifter er tilgjengelige online. Obs.: Tilgang kun via én publ.-PC på UBBRB!

1 Geophysical research letters (online)
2 Global biogeochemical cycles (online)
3 Journal of geophysical research (online). D, Atmospheres
4 Journal of geophysical research (online). F, earth surface
5 Journal of geophysical research (online). C, Oceans
6 Journal of geophysical research (online). E, Planets
7 Journal of geophysical research (online). A, Space physics
8 Journal of geophysical research (online). B
9 Paleoceanography (online)
10 Radio science (online)
11 Reviews of geophysics (Washington, D.C. online)
12 Tectonics (online)
13 Water resources research (online)
T

28.02.2003 Test av ebokdatabasen ebrary
ved UBB fra første mars til første april

04.02.2003 UBBHAUK og UBBPRE flytter

22.01.2003 Nytt grensesnitt for databaser: WebSPIRS versjon 5
Databasene Biological Abstracts, Geological References og Inspec, alle fra SilverPlatter har fått nytt og forbedret grensesnitt.

11.12.2002  Studiekort som lånekort
Det nye studiekortet som alle studenter nå har fått, kan også brukes som lånekort ved alle avdelinger av Universitetsbiblioteket.

06.12.2002  Store norske leksikon
Nettutgave, bygger på teksten fra Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon, 3. utgave, med senere oppdateringer.

03.12.2002  Pensumsamlingen
Biblioteket har en egen pensumsamling. Der er det meningen å samle ett eksemplar av all pensumlitteratur innen realfag. Gi beskjed hvis det er noe du savner!
For å gjøre samlingen mest mulig tilgjengelig for alle, er bøkene fra januar 2003 kun til bruk på biblioteket
  - til orientering om hva et kurs/emne omfatter
  - som tilgjengelig faglitteratur i forbindelse med prosjektoppgaver
-   til pensumlesing på biblioteket.

05.11.2002  Encyclopedia of the Life Sciences [ info ]
 
Stort online leksikon for alle biofagene.
"The Encyclopedia of Life Sciences is the most ambitious single reference source ever to be published in the biological sciences."

04.11.2002 Mitt bibsys
Du kan nå få oversikt over egne lån og bestillinger i Bibsys, samt bestille faste søk i basen. Disse søkene blir utført én gang i uka, og du får resultatet via epost.

04.10.2002  AccessScience [ info ]
Stort online leksikon for naturvitenskap og teknikk. Inkluderer ordbok.
Tilsvarer det trykte leksikonet "The McGraw-Hill Encyclopedia of Science & Technology" som finnes i UBBRBs referansesamling i 21 bind.
Kan foreløpig bare brukes av en person om gangen (UB har bare enbrukerlisens).
Vær derfor effektiv og logg ut etter bruk!

04.10.2002  BIBSYS emneportal [ info ]
Ny norsk emneportal for universiteter og høyskoler. Utvalgte informasjonsressurser fra Internett, ordnet etter fag og med gode søkemuligheter. Er ennå litt ufullstendig innen enkelte fag. Send gjerne inn tips om gode faglige webressurser!