UiB : Universitetsbiblioteket Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek

Ny nettside:

uib.no/ub

 

        Søk i 
        UBBRB's                                     doktorgradsavhandlinger

Forfatter:    
Tittel (frase):    
Tittelord:    
Fritekst:    
 

                               

                                         
Klikk her for fullstendig liste
innen et fag (UiB:

 

 Hvor finner du:
UBBRB Diss1 2002:And
UBBRB Diss1 2002:And


Dissertasene er inndelt i to samlinger: 
Diss1 samlingen inneholder avhandlinger levert ved UiB 
Diss2 samlingen inneholder avhandlinger fra andre steder enn Bergen.

 Hovedoppgaver