UiB : Universitetsbiblioteket : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek

Ny nettside:

uib.no/ub

 

Hva finnes på biblioteket -
og hvor finner du det

Bibliotekets mål er å gjøre forskningsbasert kunnskap kjent og tilgjengelig for brukerne, og å forsyne fagmiljøene med relevant og oppdatert dokumentasjon og litteratur. Realfagsbiblioteket inneholder UBB's samlinger innen realfag. Her finner du

bøker
tidsskrifter
oppslagsverk
pensumbøker
hovedfagsoppgaver
kart
databaserer nøkkelen til biblioteket. Her er alle tidsskrifter (ikke tidsskriftartikler) og nyere bøker registrert. En del bøker anskaffet før 1983 er ennå ikke lagt inn i basen. Bibsys inneholder i tillegg informasjon om hva som finnes i mange norske fagbibliotek. Spør i skranken hvis du ikke finner det du leter etter.
 

UBBRB 333.91 Cla
Bok i Dewey-samlingen 3. etg.(Se oversikt over Dewey-systemet)

 
UBBRB Z Mar
Tidsskriftsamlingen (Z). Tidsskriftene er ordnet alfabetisk på hyllen. Dette står oppstilt på "Mar". Tidsskrifter t.o.m. 1998 står i 4.etg. (opp trappen). De nyeste (1999-) står i eget rom i 3. etg. Tidsskrifter mottatt siste uke blir utstilt hver torsdag kl 1300. Mange tidsskrifter finnes også elektronisk.

 
UBBRB Pensum 333.91 Cla <Ikke utlån>
Boken finnes i pensumsamlingen som er plassert i 3. etg. ved de nye tidsskriftene.

 
UBBRB Ref 333.91 Cla <Ikke utlån>
En egen samling med oppslagsverk til venstre rett forbi skranken
 
 
UBBRB Kartrom 912.481 Nas
Noen kart er plassert i eget kartrom  [oversikt over UBBRBs kartsamling]

 
UBBRB Hovedopp 2000:Han
For nyere hovedfagsoppgaver har vi utlånseksemplar som står i egen samling (rett etter pensumbøkene) [Søk]

 
UBBRB Diss1 1999:Ske
"Diss1" og "Diss2" :Våre samlinger av dissertaser (doktorgradsavhandlinger). Står i 3. etg. etter hovedfagsoppgavene [Søk]

 
UBBRB Prog Acce:2000
Populære databøker i egen hylle ved internett-Pc-ene

Der finnes flere samlinger ved vårt bibliotek. Spør i skranken hvis du ikke finner det du leter etter.