English 

Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : UB : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek

Bestill en bibliotekar

 

Har du behov for mer hjelp og veiledning i informasjonssøking enn det personalet i skranken på biblioteket vanligvis har anledning til å gi deg?

Er du student eller ansatt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet kan du nå ”bestille en bibliotekar”. Etter avtale vil bibliotekaren sette av tid til å gi deg personlig den hjelp og veiledning du måtte trenge for å gjøre nytte av bibliotekets informasjonsressurser. Det kan være alt fra elementære fremgangsmåter ved bruk av biblioteket til hvordan du kan finne fram til spesiell informasjon innen ditt fagområde fra internettressurser og faglige databaser.

Veiledningen kan finne sted i biblioteket alle hverdager mellom kl 9:00 og 15:00, og vil vare opp til én time etter behov. Om dere er flere som trenger orientering om informasjonsressurser innen samme fag eller emne, for eksempel i forbindelse med et prosjektarbeid, bestiller dere en bibliotekar for gruppeveiledning.

Send bestilling på en bibliotekar til:

Det matematisk-naturvitenskapelige-fakultetsbibliotek ubbrb@ub.uib.no  
Tel.: 555 84810

eller henvend deg direkte i biblioteket.

Det er viktig at du oppgir hvilket emne du ønsker stoff om og i hvilken sammenheng det skal brukes (forskning, studentarbeid). Oppgi også hvilken tid på dagen det vil passe best å legge veiledningen. Når biblioteket har mottatt din ”bestilling”, vil det bli avtalt tidspunkt for veiledningen en av de påfølgende dagene.