English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

UiB : UB : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek : Samlingene

 

Hovudoppgåver og avhandlingar

Matematisk-naturvitskapleg fakultetsbibliotek mottar alle hovudoppgåver, mastergradsoppgåver og avhandlingar (dissertasar) innlevert ved matematisk-naturvitskapleg fakultetet (UiB).

For ei emnevis oversikt, vel eitt av fagområda under. For søk på forfattar, tittel,   emneord og i fritekst, søk etter oppgåver og avhandlingar i BIBSYS. For søk forfattar, tittel, tittelord, år og grad, søk etter avhandlingar i doktorgrads-databasen ved UiB.

Hovedfagsoppgaver / Mastergradsoppgave   Avhandlinger (Dissertaser)
 
 
 
 
Fysikk   Fysikk
Informatikk   Informatikk

Hovudoppgåver til utlån finn du til høgre i lokalet, på baksida av første reol  (i BIBSYS vil det stå UBBRB Hovedoppg under overskrifta  oppstilling). Hovudoppgåver frå andre institusjonar finst berre unntaksvis i samlingane våre.

Avhandlingar frå UiB (oppstilling: Diss1)
og frå andre universitet (oppstilling: Diss2)
finst og heilt til høgre i biblioteket, på andre reol.