UiB : UB : Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek : Bestilling av bøker og artikler

Ny nettside:

uib.no/ub

 


Hvordan bestille en artikkel?

For å bestille en artikkel, må man ha brukbare opplysninger om forfatter, tittel, tidsskrift etc. Disse kan man finne f.eks. i en referanse fra en annen artikkel eller ved å søke etter artikler i en artikkeldatabase.
 

 1. Gå til websiden "BIBSYS - Tidsskrifter"
   
 2. Gi opplysninger om tidsskriftet i søkeskjermen.
  NB: Ikke om artikkelen selv, men om det tidsskriftet der artikkelen finnes!
  Det enkleste og beste er ofte å angi noen trunkerte ord fra tidskrifttittelen i tittelfeltet, f.eks. slik: "IEEE? trans? signal?".
   
 3. Klikk på
  Hvis du får null treff: Gå til "Artikkelen finnes ikke i BIBSYS"!
   
 4. Hvis du får flere treff, klikk på nummeret for det riktige tidsskriftet.
   
 5. Sjekk feltet "Eiere". Hvis tidsskriftet finnes ved UBB, må du sjekke om du selv kan kopiere artikkelen: Biblioteket abonnerer på et stort antall tidsskrifter i elektronisk format. Artikler i disse tidsskriftene (se oversikt) kan man lese direkte på web eller ta utskrift av på egen skriver. Utskrift på bibliotekets skriver koster 1 kr per side.
   
 6. Finnes ikke tidsskriftet lokalt, kan du bestille artikkelkopi:
 

 

Fyll ut skjermbildet:


I tillegg til låntaker-ID, etternavn og evt betalers-id (fordeles av instituttet), må du nå oppgi nok opplysninger til at selve artikkelen kan identifiseres, f.eks. en forfatter og begynnelsen av tittelen. Ta alltid med bind nr, årstall og sidetall. Sidetall bør angis fullstendig, eks: 462-469. 

* Artikler som skal betales av instituttet (du har da oppgitt betalers-id), sendes i internpost.
* Artikler som skal betales privat, hentes og betales på biblioteket. 

 

Artikkelen finnes ikke i BIBSYS

1 Det kan være lurt å prøve litt mer søking i BIBSYS for å sjekke om
tidsskriftet likevel finnes der! 

2.Hvis du fremdeles ikke finner tidsskriftet, klikk på

lån eller artikkelkopi

(Hvis denne knappen ikke kommer fram, må du først bruke et dumt triks: Søk på
noe som garantert gir null treff, f.eks. xzyzxxxx) 
3. Fyll ut og send skjermbildet for "Kopiønske" som ovenfor. I tillegg
til låntaker-ID, etternavn og evt betaler-id, må du nå oppgi nok opplysninger til
å identifisere både tidsskriftet og artikkelen.