English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket
 

Bibliotek for realfag

Velkommen
Rundtur for nye brukere
Mer om biblioteket
Samlingene
Utlånsregler
Kurs, veiledninger, brosjyrer
Ansatte
Bibliotekutvalg
Alfabetisk indeks til websidene

Fagsider
Biofag
Fysikk og teknologi
Geofag
Informatikk
Kjemi
Matematikk

Hvordan...
Skrive ut (PullPrint)
Fornye lån selv
Slå opp referanse (Artikler)
Få tilgang til Internett
Finne relevant programvare
Registrere og søke i Frida og BORA
Unngå trøbbel med e-bøker

Kom med innkjøpsforslag
Bestill en bibliotekar

Aktuelt
Nye bøker siste måned
Markering av polaråret
Søk og Skriv
Utstilling:Carl Friedrich Naumann
  og geologiens historie i Norge
Arkiv

Åpningstider 2009

i semesteret:
08.30-19.00,
tirsdag 09.00-19.00
lørdag: stengt

Besøksadresse
Johannes Brunsgt. 12
5008 Bergen
Telefon 55 58 48 10
Fax 55 58 83 65
E-post
ubbrb@ub.uib.no

Postadresse
Universitetsbiblioteket i Bergen,
Bibliotek for realfag
Postboks 7808, 5020 Bergen