Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Faglige samlinger og andre avdelinger

 

Det juridiske fakultetsbibliotek HF-instituttsamlinger Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek og Administrasjonen Det psykologiske fakultetsbibliotek Det samunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek EU-dokumentasjonssenteret Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek Det odontologiske fakultetsbibliotek Det medisinske fakultetsbibliotek. Avd. De prekliniske institutter Det medisinske fakultetsbibliotek. Avd. Haukeland sykehus Kart over UBs avdelinger