jur_head485.jpg (9242 bytes)

 

 

 

 

1994, 1998-2007 i noen tall


 

1994

-

1998

1999

2000

2001

2002

2003 2004 2005 2006 2007

FORBRUK

                        
Tilvekst totalt

875.974

1.099.883

1.190.786

929.585 1.318.118 1.424.418 1.446.690  1.455.328  1.492.472  1.829.381  1.743.148
-- herav fra UB

467.032

802.145

844.868

564.323 990.470 858.250 1.097.354  1.030.667  1.129.472  1.394.381   1.343.148
-- herav fra fak

408.942

297.738

345.918

365.262 327.648 566.169 349.336  424.661  363.000  435.000  400.000
%-andel fra fak 47 %   27 % 29 % 39 % 25 % 40 % 24 %  29 %  24 %  24 %  23 %

SAMLINGER

                       
Totalt, ca (2003-> inkl EDC/EU i)

70.000

80.000

82.500

85.000 87.500 91.000 105.000  106.000  105.000  104.000  106.000
Netto tilvekst, ca

4.950

 

2.500

2.500

2.500 3.500 3.500 4.000  1.000  -1.000  -1.000  2.000
Periodika (2003-> inkl elektroniske)

300

503

603

640 640 650 ca 1.000  ca 1.750  ca 2.200  ca 2.650  ca 3.000

KATALOGISERT

                       
Totalt

10.487

 

2.886

2.819

2.360

2.629 2.669 2.518  2.015  1.645  1.797  1.515
-- herav nykat.

1.348

 

2.654

2.571

2.005

2.346 2.462 2.288  1.744  1.475  1.652  1.414
-- herav minireg.

9.139

 

232

246

355

283 207 230  271  170  145  101

BESØK/UTLÅN

                       
Besøk i bibl.

12.808

 

74.599

87.372

75.570

73.171 71.374 84.349 101.589 110.848 113.577 131.197
Utlån, totalt

20.913

 

48.042

45.739

39.119

41.497 42.071 39.326  41.604  42.308  48.380  79.647
Besøk websider
[ny telling 2004-]
-   - - 198.249 246.767 269.803 312.498  331.065
[70.244]
438.749
[91.182]
[ikke tilgj]
101.121
[ikke tilgj]
[ikke tilgj]

ÅRSVERK

                       
Totalt 5,9   7,8 7,5 7,2 6,9 7,0 7,2 7,1 7,1 7,0 7,0
-- herav EDC/HiB

-

 

1,5

1,5

1,4

1,2 1,1 1,2 - - - -

ÅPENT (t/uke)

                       
Dragefjellet

39

 

36

45

45

45 45 50 50 50 50 52
EDC v/HiB

-

 

20

20

20

20 20 20 - - - -

NOTER
* Vedr periodika: Vi har fom 2004 tatt med omtrentlige tall for de elektroniske juridiske tidsskriftene UB abonnerer på, derfor en kraftig oppgang.
* Vedr EDC/EU i: EDCen (fra 2007 "EU i") var ved HIB 1996-2003, flyttet til resten av Ubbjur tidlig 2004. Tall inkluderer EDC/EU i hvis ikke annet er angitt
* Vedr 1994: siste år i Allégt, tatt med som muligens interessant historisk kontrast til endringene etter flyttingen til Dragefjellet.
* Vedr besøk websider: vi får fra 2006 ikke lenger tall som er sammenlignbare med tidligere år. Og for 2007 får vi ikke brukbare tall i det hele tatt...

Oppdatert av Halvor Kongshavn 06.02.08