Virksomheten i 1999


Statistikk 1997-1999

A. Pengebruk (EDC inkludert) 1

1997

1998

1999

Bøker (for 1997 inkl. Ruhrgas-stipend) 2

393.137

526.663

527.241

Tidsskrift

367.757

415.297

485.319

Innbinding

42.511

15.079

15.658

Databaser ol (fra fak 1998–)

-

142.844

162.568

Sum

803.405

1.099.883

1.190.786

(Av dette fra UB)

(611.720)

(802.145)

(844.868)

( – fra fakultetet)

(191.685)

(297.738)

(345.918)

Tilbake

B. Samlingene (EDC holdt utenfor)

1997

1998

1999

Samlingene utgjør tilsammen (ca) 3

77.500

80.000

82.500

Tilvekst (bøker og tidsskriftvolum) (ca)

2.500

2.500

2.500

Periodika 4

459

503

603

Tilbake

C. Katalogisering (EDC inkludert)

1997

1998

1999

Katalogisering totalt

3.018

2.886

2.819

av disse nykatalogisert 5

2.594

2.654

2.571

– miniregistrert

424

232

246

Tilbake

D. Besøk, utlån, innlån og kopiering (EDC holdt utenfor) 6

1997

1998

1999

Besøk totalt

91.520

74.599

87.372

Utlån totalt

58.018

48.042

45.739

av disse studenter

9.378

8.052

7.496

– ansatte ved UiB

2.766

4.855

4.172

– utenfor UiB

723

903

827

– fjernlån Norge

796

718

864

– fjernlån Norden

39

80

68

– fjernlån utenfor Norden

10

12

9

– lån ekspedert som kopier

44.306

33.422

32.303

Innlån (bestillinger)

433

429

447

Kopier

398.758

300.797

290.735

Tilbake

E. Åpningstid 7

1997

1998

1999

Timer pr uke ved slutten på året (i semestrene)

45

36

45

Tilbake

F. Personale i biblioteket (inkl EDC)

1997

1998

1999

Fast ansatte (antall personer)

8

7

7

Midlertidig ansatte (antall personer) 8

3

3

5

Årsverk totalt utført
     
Ubbjur/Dragefjellet

7,0

6,3

6,0

EDC/HiB

1,5

1,5

1,5

Tilbake

Fast ansatte 1999:
Liv Glasser avdelingsbibliotekar EDC 1/1 stilling
Kirsti Lothe Jacobsen universitetsbibliotekar 1/2 stilling (pluss noe ekstra)
Halvor Kongshavn fakultetsbibliotekar 1/1 stilling (sykemeldt 50 % 10. november og ut året)
Kate Lønningen avdelingsbibliotekar 1/1 stilling
Jørn Ruud hovedbibliotekar 1/1 stilling
Marit Saksvik førstesekretær 1/1 stilling
Finn Solemdal førstesekretær 80 % stilling (100 % 1. september - 17. desember)
Midlertidig ansatte 1999:
Marit Einen bibliotekar 1/2 stilling EDC (utplassert fra Fylkesbiblioteket) 9
Dag Roar Fosnes sekretær 50 % stilling tom 15.12, 100 % én måned (sykemeldt høsten)
Roald Paulsen student/praktikant 1/1 stilling tom august (fratrekk for studier)
Jørn Sunde stud. jur./sekretær noe timelønnet utlånsvakt høsten
Jan Erik Mardal cand. jur./sekretær noe timelønnet utlånsvakt høsten

Tilbake

 

 • Fotnoter: 
 • 1. Ubbjur fikk i 1999 fra UB kr 50.000 i bevilgning til litteratur til European Documentation Centre. En særskilt bevilgning til EDC er i høyeste grad nødvendig, desto mer så lenge EDCen befinner seg på HIB (se nedenfor). Utgifter til kopier er holdt utenfor.

  2. Ubbjur fikk for 1997 bevilget kr 40.000 av Ruhrgasstipend. Under "Sum" er disse midlene tatt med i UB-forbruket for 1997 ("Av dette fra UB"). Se forøvrig virksomhetsrapporten for 1997.

  3. Inkludert årganger av tidsskrift. EDC hadde ved årsskiftet 7.000 dokumenter, av disse ca 2.500 katalogisert.

  4. Gjelder antall periodika (titler), ikke antall abonnement (noen periodika har vi i flere abonnement). Merk at fom 1997 behandles dokumenter som lovsamlinger og andre periodiske utgivelser som periodika. Ved European Documentation Centre hadde vi ved årsskiftet 202 periodika.

  5. Inkludert a) 100 sentralt katalogiserte tiddskrifter i 1999 og b) to sentralt konverterte poster i 1997, null i 1998 og én i 1999

  6. Bibsys-registrerte utlån fra EDC (som i svært liten grad er et utlånsbibliotek), registreres under Ubbjur. I tillegg kommer lån ekspedert som kopier – og som vi ikke har tall for fra EDC.

  7. EDCen har åpent mandag–fredag kl 1000–1400, altså 20 timer pr uke.

  8. En av de midlertidige er fast ansatt ved Hordaland fylkesbibliotek, men er utplassert ved EDCen som ledd i et utmerket samarbeid mellom Fylket og Universitetet.

  9. Se forrige note.


  26. april 2000