UiB LOGO

Virksomheten i 1999

Det juridiske fakultetsbibliotek


Universitetsbiblioteket i Bergen


Rapport om virksomheten i 1999

1. Overordnet mål

2. Statistikk 1997-1999

A. Pengeforbruk
B. Samlingene
C. Katalogisering
D. Besøk, utlån, innlån og kopiering
E. Åpningstid
F. Personale i biblioteket

3. Omtale av virksomheten

A. Innledning
B. Tjenester, formidling, dokumentasjon
C. Personale
D. Bøker, tidsskrift og katalogisering
E. Utstyr og EDB
F. European Documentation Centre (EDC)

4. Kurs, verv publikasjoner osv.

A. Deltakelse på kurs, seminarer mv.
B. Verv, utvalg mv.
C. Forelesninger, foredrag ol.
D. Publikasjoner (inkl web) 

OWL LOGO

Tilrettelagt av Finn.Solemdal@ub.uib.no - 27. april 2000