Virksomheten i 1998


Statistikk 1996-1998

A. Pengebruk (EDC inkludert) 1

1996

1997

1998

Bøker (for 1997 inkl. Ruhrgas-stipend) 2

523.682

393.137

526.663

Tidsskrift

454.678

367.757

415.297

Innbinding

73.113

42.511

15.079

Databaser ol (fra fak 1998–)

-

-

142.844

Sum

1.051.493

803.405

1.099.883

(Av dette fra UB)

(650.318)

(611.720)

(802.145)

( – fra fakultetet)

(401.154)

(191.685)

(297.738)

Tilbake

B. Samlingene (EDC holdt utenfor)

1996

1997

1998

Samlingene utgjør tilsammen (ca) 3

75.000

77.500

80.000

Tilvekst (bøker og tidsskriftvolum) (ca)

2.500

2.500

2.500

Periodika 4

370

459

503

Tilbake

C. Katalogisering (EDC inkludert)

1996

1997

1998

Katalogisering totalt

3.341

3.018

2.886

av disse nykatalogisert )

2.487

2.592

2.654

– miniregistrert

847

424

232

– konvertert 5

7

2

0

Tilbake

D. Besøk, utlån, innlån og kopiering (EDC holdt utenfor) 6

1996

1997

1998

Besøk totalt

90.473

91.520

74.599

Utlån totalt

55.209

58.018

48.042

av disse studenter

10.592

9.378

8.052

– ansatte ved UBB/internt

651

567

899

– ansatte ved UiB

1.885

2.199

3.956

– utenfor UiB

774

723

903

– fjernlån Norge

821

796

718

– fjernlån Norden

28

39

80

– fjernlån utenfor Norden

-

10

12

– lån ekspedert som kopier

40.458

44.306

33.422

Innlån (bestillinger)

558

433

429

Kopier

364.122

398.758

300.797

Tilbake

E. Åpningstid 7

1996

1997

1998

Timer pr uke ved slutten på året (i semestrene)

45

45

36

Tilbake

F. Personale i biblioteket (inkl EDC)

1996

1997

1998

Fast ansatte (antall personer)

8

8

7

Midlertidig ansatte (antall personer) 8

6

3

3

Totalt utførte årsverk

7,6

8,5

7,8

Tilbake

Fast ansatte 1998:

Liv Glasser

avdelingsbibliotekar EDC

1/1 stilling

Kirsti Lothe Jacobsen

universitetsbibliotekar

1/2 stilling (pluss noe ekstra)

Halvor Kongshavn

fakultetsbibliotekar

1/1 stilling (minus litt permisjon tidlig 1998)

Kate Lønningen

avdelingsbibliotekar

1/1 stilling; minus 1/3 årsverk som kollegiemedlem

Jørn Ruud

hovedbibliotekar

1/1 stilling

Marit Saksvik

førstesekretær

1/1 stilling

Finn Solemdal

sekretær

80 % stilling

Midlertidig ansatte 1998:

Marit Einen

bibliotekar

1/2 stilling EDC (utplassert fra Fylkesbiblioteket) 9

Dag Roar Fosnes

sekretær/stud.jur

33 % stilling, 100 % én måned om sommeren (pluss noe ekstra)

Roald Paulsen

student/praktikant

1/1 stilling (deler av hans arbeidsdag går med til studier)

Tilbake

 

Fotnoter: 

1. Ubbjur fikk i 1998 fra UB kr 40.000 i bevilgning til litteratur til European Documentation Centre, en nedgang på kr 10.000 fra 1997 og 1996. En særskilt bevilgning til EDC er i høyeste grad nødvendig, desto mer så lenge EDCen befinner seg på HIB (se nedenfor). Utgifter til kopier er holdt utenfor. Vi har kun tall for 1997 – det utgjorde kr 5.456 som ble belastet UB.

2. Ubbjur fikk for 1997 bevilget kr 40.000 av Ruhrgasstipend. Under "Sum" er disse midlene tatt med i UB-forbruket for 1997 ("Av dette fra UB"). Se forøvrig virksomhetsrapporten for 1997.

3. Inkludert årganger av tidsskrift. EDC hadde ved årsskiftet 4.924 dokumenter, av disse ca 2.000 katalogisert.

4. Gjelder antall periodika (titler), ikke antall abonnement (noen periodika har vi i flere abonnement). Tallet for 1997 gjorde et solid hopp først og fremst fordi dokumenter som lovsamlinger og andre periodiske utgivelser fra det året behandles som periodika. Dette utgjør også halvparten av veksten fra 1997 til 1998. Ved European Documentation Centre hadde vi ved årsskiftet 207 periodika.

5. Disse dokumentene er konvertert av Konverteringsprosjektet sentralt ved UB, ikke ved Ubbjur.

6. Bibsys-registrerte utlån fra EDC (som i svært liten grad er et utlånsbibliotek), registreres under Ubbjur. I tillegg kommer lån ekspedert som kopier – og som vi ikke har tall for.

7. EDCen har åpent mandag–fredag kl 1000–1400, altså 20 timer pr uke.

8. En av de midlertidige er fast ansatt ved Hordaland fylkesbibliotek, men er utplassert ved EDCen som ledd i et utmerket samarbeid mellom Fylket og Universitetet. En annen er praktikant i forbindelse med biblioteksstudier.

9. Se forrige note.


22. april 1999