Rapport om virksomheten i 1998

Det juridiske fakultetsbibliotek

 


4. Kurs, verv, publikasjoner osv.

De ansatte har i 1998 deltatt på kurs og seminar i inn- og utland, hatt verv både nasjonalt og lokalt ved UiB, UB og fakultetet, og publisert forskjellig. Slik virksomhet er viktig for å holde oppe og videreutvikle den faglige standarden og interessen hos personalet, og det er viktig profilering av fakultetsbiblioteket - og blir derfor sterkt oppmuntret.

Tilbake


A. Deltakelse på kurs mv.

Marit Einen

Kurs i Samfunnsinformasjon og juss, Bergen 8.-9. juni
EUs 5. rammeprogram, CMR, Bergen 5. september

Dag Roar Fosnes

Lovdatakurs CD-rom, Bergen 26. november

Liv Glasser

Innleder internt EU-seminar, Ubbjur 17. januar
Emnesøk Internett, UB, Bergen 16. februar
Bibliotekplanen for Hordaland, Hordaland fylkesbibliotek, Bergen 19. februar
Democracy in Europe, LOS-senteret, Bergen 20.-21. februar
Verden i biblioteket, Høgskolen i Oslo 15.-16. juni
EUs 5. rammeprogram, CMR, Bergen 5. september
Websider, UB, Bergen 13. oktober
Keep ahead with European Information, European Institute of Administration, Maastricht 16.-17. november

Kirsti Lothe Jacobsen

Internt EU-seminar, Ubbjur 17. januar
Emnesøk Internett, UB, Bergen 16. februar
Kurs i Samfunnsinformasjon og juss, Bergen 8.-9. juni
Oracle (LØP), UiB 8. desember

Halvor Kongshavn

Internt EU-seminar, Ubbjur 17. januar
EBLIDA-møte, København 12.-13. februar
Nordisk seminar om elektronisk publisering, Bergen 17.-18. februar
Nasjonalt fagreferentseminar, Hurtigruta Tromsø-Trondheim 9.-12. mars
Årsmøte Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Sundvolden 18.-19. april
Lovdata-kurs (Winsir), Bergen 12. mai
Besøk ved Swiss institute of comparative law, Lausanne (Sveits) 31. august-1. september
Div. interne kurs/opplæring, UB

Kate Lønningen

Internt EU-seminar, Ubbjur 17. januar
Bibsys' høstmøte, Tromsø 9.-11. november
Lovdatakurs CD-rom, Bergen 26. november

Roald Paulsen

Eksamen i div bibliotekfag HiO/JBI, Oslo
Brevkurs HiO/JBI, Oslo

Jørn Ruud

Innleder internt EU-seminar, Ubbjur 17. januar
Kurs i Riksdagskunnskap, Stockholm 4.-6. mai

Marit Saksvik

Internt EU-seminar, Ubbjur 17. januar
Bibsys-kurs: Nye (og noen gamle) muligheter i Utlån, Bergen 8. mai
Kurs i Samfunnsinformasjon og juss, Bergen 8.-9. juni
Oracle (LØP), UiB 8. desember

Finn Solemdal

Internt EU-seminar, Ubbjur 17. januar
Lovdata-kurs (Winsir), Bergen 12. mai
Kurs i Samfunnsinformasjon og juss, Bergen 8.-9. juni

Tilbake


B. Verv, utvalg mv.

Liv Glasser

Kasserer NBF, Bergen

Halvor Kongshavn

Medlem Råd og Styre UB
Medlem styringsgruppen for Fulldok UB
Medlem arrangementskomiteen Nordisk seminar om elektronisk publisering, Bergen 17.-18. februar
Ressursperson/juridisk konsulent Programkomiteen for det digitale bibliotek under Arbeidsgruppen for digitale læremidler ("Laukholm-utvalget")
Medlem arrangementskomité kurset "Samfunnsinformasjon og juss", Bergen 8.-9. juni
Medlem Kriteriekomiteen UB
Medlem forskjellige andre komitéer ved UB
Medlem utvalg omkring innføring av praktisk rettskildesøking som obligatorisk del av 3. avdeling Jurfak
Medlem forskjellige andre komitéer ved Jurfak
Medlem styre Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)
Medlem Universitets- og høyskoleutvalget under NFF

Kate Lønningen

Medlem Det akademiske kollegium, UiB
Medlem Styringsgruppen for ny strategi, UiB
Medlem Bibsys' styre

Jørn Ruud

Medlem arrangementskomité kurset "Samfunnsinformasjon og juss", Bergen 8.-9. juni
Medlem Opplæringsutvalget, UB
Medlem Samarbeidsutvalget, UB
Observatør IT-utvalget, Jurfak

Tilbake


C. Forelesninger, foredrag ol.

Liv Glasser

Innleder internt EU-seminar, Ubbjur 17. januar

Halvor Kongshavn

Ordstyrer første del under Nordisk seminar om elektronisk publisering, Bergen 17.-18. februar
Praktisk rettskildelære og bibliotekkunnskap, forelesning 1. avd.stud. Jur.fak, Bergen mars og september
Praktisk rettskildelære, forelesning studenter ved bibliotekstudiene, HiO, Oslo 30. mars
Den faglige vinklingen på IT-arbeidet, presentasjon for arbeidsutvalg nedsatt av IT-organet ved UiB, 26. mai. - http://intern.ub.uib.no/fora/it-utv/IT-pres/kongshavn.htm
Jus, rettsreglene, domstolene; forelesning videreutdanning i Samfunnsinformasjon og juss (for bibliotekarer), UB, Fylkesbibl, NBF og HiO/JBI, Bergen 9. juni
Praktisk rettskildelære; forelesning videreutdanning i Samfunnsinformasjon og juss (for bibliotekarer), UB, Fylkesbibl, NBF og HiO/JBI, Bergen 9. juni

Jørn Ruud

Medansvarlig opplæring av Lovdata-kursholdere, Jurfak
Heldagskurs Lovdata for stipendiater, Jurfak januar
Innleder internt EU-seminar, Ubbjur 17. januar
Jakten på svaret i biblioteket: eksempler på offentlig informasjon i praksis; forelesning videreutdanning i Samfunnsinformasjon og juss (for bibliotekarer), UB, Fylkesbibl, NBF og HiO/JBI, Bergen 8. juni
De viktigste EU- og EØS-kildene; forelesning videreutdanning i Samfunnsinformasjon og juss (for bibliotekarer), UB, Fylkesbibl, NBF og HiO/JBI, Bergen 8. juni

Tilbake


D. Publikasjoner (inkl. web)

Dag Roar Fosnes

Politivoldsaken og bumerangsakene / hovedansvarlig DRF. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 1998. - [Web-dokument med utgangspunkt i utstilling i bibliotekets lokaler i 1998]. - http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/utst981.htm

Liv Glasser

European Documentation Centre: EDC: Universitetsbiblioteket i Bergen / LG (red.). - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC, 1996- . - [Web-sider]. - http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/index.htm

Direktiver kjent under bestemte navn [kallenavn på direktiver fra EU, med henvisninger til offisiell betegnelse og nummer]. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC, 1998- . - [Web-dokument som oppdateres]. - http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/Direktiv.html

Kvinner og EU: en bibliografi - et utvalg. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC, 1998- . - [Web-dokument som oppdateres]. - http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/kvinner.htm

Nye bøker i biblioteket [korte omtaler]. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC, 1998. - [Web-dokument]. - http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/nye-bøker.htm

Schengen-bibliografi: et utvalg. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC, 1997- . - [Web-dokument som oppdateres]. - http://www.ubb.uib.no/avdeling/edc/schengen.htm

Kirsti Lothe Jacobsen

Bibliografi [Per Stavang]. - S. 859-861. - I: Stat, politikk og folkestyre: festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen, 19. februar 1998. - Bergen: Alma Mater, 1998

Halvor Kongshavn

Nordisk juridisk festskriftbibliografi: innholdet i juridiske festskrift fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige 1870-1997 / av Hanne Strømø og HK. - Oslo: Ad Notam Gyldendal/Det juridiske bibliotekfond, 1998. - 496 s. - ISBN 82-417-0984-6

Det elektroniske juridiske bibliotek / HK (red.). - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 1997- . [Web-sider; samling av pekere mot juridisk informasjon, særlig primærkilder, på nettet]. - http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/gmlindex.htm

Det juridiske fakultetsbibliotek: Ubbjur / HK (red.). - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 1995- . [Web-sider]. - http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/index.htm

The electronic law library / HK (ed.). - Bergen: University library/Law library, 1998- . - [Web-pages; collection of links towards legal information on the net]. - http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/gmle-index.htm

Jus - rettsreglene - domstolene // Praktisk rettskildelære. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 1998- . - [Forelesning/innføring på web]. - http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/forelesn.htm

"Den gule serie". - Nye utgaver. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek. - 1998. - [Informasjonsbrosjyrer om Ubbbjur, også i oppdaterte web-versjoner på http://www.ubb.uib.no/avdeling/jur/index.htm]. – nå på: http://www.ubb.uib.no/avdeling/jur/velkommen.htm#Fotnote12

Opphavsrett og digitale læremidler: enkelte problemstillinger. - Oslo: Arbeidsgruppen for digitale læremidler, 1998. - 6 s. - [Web-versjon]. – [http://www.hf.uib.no/strategiutv/publdok/Opphavs2.html#fn1]. – nå på: http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/opphavsr.htm

Tilbake


Tilrettelagt av Finn.Solemdal@ub.uib.no - 16. mars 1999
Oppdatert av hk 13.02.01