UiB LOGO

Virksomheten i 1998

Det juridiske fakultetsbibliotek


Universitetsbiblioteket i Bergen


Rapport om virksomheten i 1998

1. Overordnet mål

2. Statistikk 1996-1998

A. Pengeforbruk
B. Samlingene
C. Katalogisering
D. Besøk, utlån, innlån og kopiering
E. Åpningstid
F. Personale i biblioteket

3. Omtale av virksomheten

A. Innledning
B. Tjenester, formidling, dokumentasjon
C. Personale
D. Bøker, tidsskrift og katalogisering
E. Utstyr og EDB
F. European Documentation Centre (EDC)

4. Kurs, verv publikasjoner osv.

A. Deltakelse på kurs, seminarer mv.
B. Verv, utvalg mv.
C. Forelesninger, foredrag ol.
D. Publikasjoner  

OWL LOGO

Tilrettelagt av Finn.Solemdal@ub.uib.no - 22. april 1999