Virksomheten i 1997


Statistikk 1995-1997

A. Pengeforbruk (EDC inkludert) 1)
År199519961997
Bøker (for 1997 inkl. Ruhrgas-stipend) 2)461.597523.682393.137
Tidsskrift349.676454.678 367.757
Innbinding 3) 113.31573.11342.511
Kopier --5.456
Sum 924.5881.051.493808.861
(Av dette fra UB) (581.724)(650.318)(617.176)
(- fra fakultetet) (342.864)(401.154)(191.685)

Tilbake

B. Samlingene (EDC holdt utenfor)
År199519961997
Samlingene utgjør tilsammen (ca.) 4)72.50075.00077.500
Tilvekst (bøker og tidsskriftvolum) (ca.) 5)2.5002.500 2.500
Periodika 6) 360370459

Tilbake

C. Katalogisering 7) (EDC inkludert)
År 199519961997
Katalogisering totalt 6.2193.3413.018
av disse nykatalogisert1.5712.487 8)2.592
- miniregistrert 4.626847424
- konvertert 9) 5572

Tilbake

D. Besøk, utlån, innlån og kopiering (EDC holdt utenfor 10))
År 199519961997
Besøk totalt71.62290.47391.520
Utlån totalt45.90755.20958.018
av disse studenter 10.40610.5929.378
- ansatte ved UBB/internt 531651567
- ansatte UiB 2.5391.8852.199
- utenfor UiB 847774723
- fjernlån Norge 659821796
- fjernlån Norden 272839
- fjernlån utenfor Norden --10
- lån ekspedert som kopier 30.89840.45844.306
Innlån (bestillinger)446558433
Kopier 278.087364.122398.758

Tilbake

E. Åpningstid
År 199519961997
Timer pr uke ved slutten på året (i semestrene) 11)454545

Tilbake

F. Personale i biblioteket 12)
År 199519961997
Fast ansatte (antall personer)5 88
Midlertidig ansatte (antall personer) 13)763
Totalt utført årsverk 14)7,57,68,5


Disse har i 1997 arbeidet ved Ubbjur (inkl. EDC)
Fast ansatte:
Liv Glasseravdelingsbibliotekar EDC, 1/1 stilling -
Kirsti Lothe Jacobsenuniversitetsbibliotekar, 1/2 stilling, pluss 10 % midlertidig fra sept. -
Halvor Kongshavnfakultetsbibliotekar, 1/1 stilling, minus 10 % perm fra sept.-
Kate Lønningen avdelingsbibliotekar, 1/1 stilling, minus 1/3 årsverk som kollegiemedlem-
Jan Erik Mardal sekretær/stud.jur., 33 % stilling, 100 % en mnd midlertidig om sommeren-
Jørn Ruud hovedbibliotekar, 1/1 stilling-
Marit Saksvik førstesekretær, 1/1 stilling-
Finn Solemdal sekretær, 80 % stilling, pluss 20 % midlertidig-
Midlertidig ansatte: 15)
Marit Einenbibliotekar EDC, 1/2 stilling (utplassert fra Fylkesbiblioteket)
Dag Roar Fosnessekretær/stud.jur., 33 % stilling, 100 % en mnd midlertidig om sommeren -
Roald Paulsenstudent/praktikant, 1/1 stilling-

Tilbake


Fotnoter

 1. Ubbjur fikk i 1997 (som i 1996) fra UB kr. 50.000 i bevilgning til litteratur til European Documentation Centre. En særskilt bevilgning til EDC er i høyeste grad nødvendig, desto mer så lenge EDCen befinner seg på HiB (se nedenfor).
 2. Ubbjur fikk for 1997 bevilget kr 40.000 av Ruhrgasstipend. Disse pengene er brukt til innkjøp av tyskspråklig europeisk/EU-juridisk litteratur. Under "Sum" er disse midlene tatt med i UB-forbruket ("Av dette fra UB").
 3. Inkluderer i 1995 abonnement på to sett ferdig innbundne "Stortingsforhandlinger", et sett ferdig innbundne NOUer og tre sett innbundne "Forarbeider".
  Tilbake til tabell A. Pengeforbruk
 4. Inkludert årganger av tidsskrift. EDC hadde ved årsskiftet 3.441 dokumenter.
 5. Uregistrert tilvekst (gjelder først og fremst gaver) i magasinet i 4. etg. er ikke med her.
 6. Gjelder antall periodika (titler), ikke antall abonnement (noen periodika har vi i flere abonnement). Tallet for 1997 gjør et solid hopp først og fremst pga f.eks. lovsamlinger og andre periodiske utgivelser nå blir behandlet som periodika. I tillegg til de 459 ulike periodika, kommer 54 avsluttete periodika - pluss 165 periodika ved European Documentation Centre.
  Tilbake til tabell B. Samlingene
 7. Omklassifisering er holdt utenfor.
 8. I dette tallet inngår periodika overført tidsskriftmodulen i Bibsys.
 9. Disse dokumentene er konvertert av Konverteringsprosjektet sentralt ved UB, ikke ved Ubbjur.
  Tilbake til tabell C. Katalogisering
 10. Det ble i 1997 i Bibsys registrert totalt 93 utlån fra EDC (som altså i svært liten grad er et utlånsbibliotek). I tillegg kommer lån ekspedert som kopier.
  Tilbake til tabell D. Besøk, utlån, innlån og kopiering
 11. EDCen har åpent mandag-fredag kl 1000-1400, altså 20 timer pr uke. Fom 1998 blir antallet timer åpent ved Ubbjur pga budsjettkutt redusert med drøyt ti timer til snaut 35 timer. Åpningstiden ved EDC blir uendret.
  Tilbake til tabell E. Åpningstid
 12. Fom 1996 inkl. EDC.
 13. En av de midlertidige er fast ansatt ved Hordaland fylkesbibliotek, men er utplassert ved EDCen som ledd i et utmerket samarbeid mellom fylket og Universitetet. En annen er ved Ubbjur som praktikant i forbindelse med biblioteksstudier.
 14. Lønningen er kollegiemedlem - 0,3 årsverk er 1995-97 trukket for dette.
 15. Se note 13.
  Tilbake til tabell F. Personale i biblioteket

9. februar 1998