Rapport om virksomheten i 1997

Det juridiske fakultetsbibliotek


4. Kurs, verv, publikasjoner osv.

De ansatte har i 1997 deltatt på kurs og seminarer i inn- og utland, hatt verv både nasjonalt og lokalt ved UiB, UB og fakultetet, og publisert forskjellig. Slik virksomhet er viktig for å holde oppe og videreutvikle den faglige standarden og interessen hos personalet, og det er viktig profilering av fakultetsbiblioteket - og blir derfor sterkt oppmuntret.

Tilbake


A. Deltakelse på kurs mv.

Dag Roar Fosnes
Lovdata på CD-rom, Jurfak, februar

Liv Glasser
Møter i Europakommisjonen, Oslo 28. januar og 21. november
Kurs Windows, Manpower, Bergen 31. januar
E-mail-kurs, UB, Bergen 4. juli
Seminar for fagreferenter og bibliotekfaglig personale (Internett), RBT, Oslo 18.-19. august
Studietur/utveksling av EDC-personale, Torino, Italia 24.-26. september
Web-kurs, UB, Bergen 7. oktober

Kirsti Lothe Jacobsen
«Informasjonsteknologi og kompetanseutvikling»: nasjonalt fagreferentseminar, UB, Bergen 13.-14. februar
Kurs Word for Mac, Jurfak, 3. juni
«Medborgaren och rättsinformationen»: Fjerde nordiske juridiske bibliotekmøte, Sveriges Riksdag, Stockholm/Uppsala 11.-13. september
Kurs Lovdata (Winsir), Lovdata, Bergen 20. november

Halvor Kongshavn
Nasjonalt møte om elektronisk lagring og formidling av fag- og forskningsdokumenter, UB, Bergen 22. januar
«Informasjonsteknologi og kompetanseutvikling»: nasjonalt fagreferentseminar, UB, Bergen 13.-14. februar
«Electronic publishing and the digital library», seminar RBT, Oslo 27. august
«Medborgaren och rättsinformationen»: Fjerde nordiske juridiske bibliotekmøte, Sveriges Riksdag, Stockholm/Uppsala 11.-13. september
«Upphovsrätt»: Nordiskt forum för bibliotekschefer, Nordinfo, Kgl. bibl, Stockholm 9.-10. oktober
Bibsys' høstmøte, Stavanger 4.-5. november
Nasjonalt møte om bibliotek og opphavsrett, NBF, Oslo 2. desember
Div. interne kurs/opplæring, UB
Div. kurs/opplæring i forbindelse med HMS-arbeidet, V-97 UiB

Kate Lønningen
Kurs engelsk for bibliotekarer, NBF, Bergen 13. januar
Kurs Word for Mac, Jurfak 3. juni
Kurs i bruk av autoritetsfilen Bibsys, UB 16. oktober
«Nye læringsformer - nye roller - nye muligheter», seminar RBT, Bergen 20. oktober
Bibsys' høstmøte, Stavanger 3.-5. november

Jørn Ruud
«Medborgaren och rättsinformationen»: Fjerde nordiske juridiske bibliotekmøte, Sveriges Riksdag, Stockholm/Uppsala 11.-13. september

Marit Saksvik
Kurs Word for Mac, Jurfak 3. juni
Kurs Lovdata (Winsir), Lovdata, Bergen 20. november

Finn Solemdal
Kurs Word for Mac, Jurfak 20. februar
Kurs Lovdata, Jurfak 3. juni
Kurs i bruk av autoritetsfilen Bibsys, UB 16. oktober

Tilbake


B. Verv, utvalg mv.

Liv Glasser
Kasserer NFF-Bergen
Utarbeidelse av rapport om virksomheten ved EDC

Halvor Kongshavn
Medlem Råd og Styre UB
Medlem prosjektgruppen Fulldok UB
Medlem Kriteriekomiteen UB
Medlem forskjellige andre komitéer ved UB
Medlem forskjellige komitéer ved Jurfak

Kate Lønningen
Medlem Det akademiske kollegium UiB
Medlem styringsgruppen for ny strategi for UiB
Styremedlem Bibsys, Trondheim
Medlem testgruppe av ny autoritetskontroll, Bibsys - samt av gruppe for utarbeidelse av kurs om samme

Jørn Ruud
Medlem Samarbeidsutvalget UB
Medlem Edb-utvalget UB
Observatør IT-utvalget Jur.fak

Marit Saksvik
Medlem Velferdsutvalget UB

Tilbake


C. Forelesninger, foredrag ol.

Halvor Kongshavn
«Praktisk rettskildelære og bibliotekkunnskap», forelesning 1. avd.studenter Jur.fak, Bergen februar og september
«Jusstudiet: i utakt med samfunnets behov?», innledning og paneldeltaker på møte («Fagkritisk dag») arrangert av Juridisk studentutvalg, Bergen 6. mars
«Praktisk rettskildelære», forelesning studenter ved bibliotekstudiene, HiO, Oslo 11. april

Kate Lønningen
«Kollegiets arbeidsform», temamøte Det akademiske kollegium, UiB, Bergen 28. august
«Streiftanker etter 18 år med Bibsys», Bibsys' høstmøte, Stavanger 4. november

Jørn Ruud
«Praktisk rettskildelære og bibliotekkunnskap», forelesning 1. avd.studenter Jur.fak, Bergen 18. september

Tilbake


D. Publikasjoner

Liv Glasser
Schengen-bibliografi: et utvalg / ved LG. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC, 1997. - http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/schengen.htm

Halvor Kongshavn
Praktisk rettskildelære: en håndbok for jusstudiet / Pål A. Bertnes og HK. - Oslo: Det juridiske bibliotekfond/Ad Notam Gyldendal, 1997. - 130 s. - ISBN 82-417-0748-7
Praktisk rettskildelære: en innføring [maskinlesbar fil] / Pål A. Bertnes og HK. - Html-utg. - Oslo : Det juridiske fakultetsbibliotek, 1997. - 687 kB. - [Webversjon av boken ovenfor]. - http://www.ub.uio.no/ujur/prjus/
Det elektroniske juridiske bibliotek: jus på web: en oversikt over pekere ordnet etter L-katalogen / ved HK. - Bergen: UB/ Det juridiske fakultetsbibliotek, 1997. - 33 s.
Legal primary sources and journals in non-Scandinavian languages at the Law library / compiled by HK. - 3rd ed. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 1997. - 21 p. - Også på web: http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/non-scan/index.htm
Nye juridiske kilder og tidsskrifter ved Det juridiske fakultetsbibliotek: ajourføringsliste over nye kilder og tidsskrifter i perioden fom. mai 1996 tom april 1997. - Bergen: UB/ Det juridiske fakultetsbibliotek, 1996. - 11 s. - Også på web: http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/kilder/index.htm
Chapter fourteen: Iceland. - Pp. 237-247. - In: Information sources in law. - 2nd edition / edited by Jules Winterton and Elizabeth M. Moys. - London: Bowker Saur, 1997. - ISBN 1-85739-041-5
«Det elektroniske juridiske bibliotek»: jus på web. - S. 147-151. - I: Synopsis nr. 3 (1997). - Også på web: http://info.rbt.no/publikasjoner/Synopsis/1997/nr-3/syn-htm8.htm#E9E9
Det elektroniske juridiske bibliotek: [web-sider; samling av pekere mot juridisk informasjon - særlig primærkilder - på nettet] / HK (red.). - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 1997- . - http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/index.htm
Det juridiske fakultetsbibliotek: Ubbjur [web-sider] / HK (red.). - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 1995- . - http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/index.htm
«Den gule serie»: [informasjonsbrosjyrer om Ubbbjur]. - Nye utgaver, 1997. - Også i oppdaterte og tilpassete web-versjoner: http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/index.htm

Kate Lønningen
Lernaeocera branchialis (L.,1767) on cod in Baltic waters / G. Sundnes, J. Mork, P. Solemdal & K. Solemdal (i.e. K. Lønningen). - S. 191-196 - I: Helgoländer Meeresuntersuchungen, 51 (1997)
Tilbake
Tilrettelagt av Finn.Solemdal@ub.uib.no - 5. februar 1998