UiB LOGO

Virksomheten i 1997

Det juridiske fakultetsbibliotek


Universitetsbiblioteket i Bergen


Rapport om virksomheten i 1997

1. Overordnet mål

2. Statistikk 1995-1997

A. Pengeforbruk
B. Samlingene
C. Katalogisering
D. Besøk, utlån, innlån og kopiering
E. Åpningstid
F. Personale i biblioteket

3. Omtale av virksomheten

A. Lokaler
B. Tjenester, formidling, dokumentasjon
C. Personale
D. Bøker, tidsskrift og katalogisering
E. Utstyr og EDB
F. European Documentation Centre (EDC)

4. Kurs, verv publikasjoner osv.

A. Deltakelse på kurs, seminarer mv.
B. Verv, utvalg mv.
C. Forelesninger, foredrag ol.
D. Publikasjoner 

OWL LOGO

Tilrettelagt av Finn.Solemdal@ub.uib.no - 9. februar 1998