Rapport om virksomheten i 1996

Det juridiske fakultetsbibliotek


4. Kurs, verv, publikasjonar osb.

Dei tilsette har i 1996 delteke på kurs og seminar i inn- og utland, hatt verv både nasjonalt og lokalt ved UiB, UB og fakultetet, og publisert ymist. Slik veksemd er viktig for å halde oppe og vidareutvikle den faglege standarden og interessa hos personalet, og det er viktig profilering av fakultetsbiblioteket. Slik verksemd blir sterkt oppmuntra.

Tilbake


A. Deltaking på kurs mv.

Marit Einen
Katalogkurs UBB, november-desember

Liv Glasser
Studietur København og Storstrøm, Danmark, 7.-8. mars
EDC-møte i Stockholm, 29. mars
Kurs OCLC, UBB, 3. juni
Møte Europakommisjonen, Oslo, 11. september
Studietur EDC mv. i London, Oxford og Cardiff, 15.-20. oktober
Lovdata-kurs, Jurfak Bergen, 2. oktober
Katalogkurs UBB, våren 96

Kirsti Lothe Jacobsen
Rettskjeldeseminar, UB Tromsø, 31. oktober

Halvor Kongshavn
EDC-seminar, Bergen, 30.-31. mai
Studietur Roma sm. Jurfak, 17. april - 2. mai
Studietur juridiske bibliotek mv. i London, Oxford og Cardiff, 15.-20. oktober

Kate Lønningen
Kurs Agresso, UiB, 19. januar
EDC-seminar, Bergen, 31. mai
Kurs OCLC, UBB, 3. juni
Seminar "Internasjonale vitenkilder i høgre utdanning og forskning",
Riksbibliotektjenesten, Oslo, 17. september
Bibsys haustmøte, Kristiansand, 5.-7. november

Jan Erik Mardal
Lovdata-kurs, Jurfak Bergen, 2. oktober

Jørn Ruud
EDC-seminar, Bergen, 30.-31. mai
Studietur Lovdata mv, Oslo, 17. desember

Marit Saksvik
Kurs Agresso, UiB, 19. januar
Kurs OCLC, UBB, 3. juni
Kurs i arkivering, UiB, fire dagar 29. oktober - 7. november
Bibsys haustmøte, Kristiansand, 5.-6. november

Finn Solemdal
Kurs OCLC, UBB, 3. juni
Bibsys haustmøte, Kristiansand, 5.-6. november

Tilbake


B. Verv, utval mv.

Halvor Kongshavn
Medlem Råd og Styre, UB
Medlem Strategiplanutvalet, UB
Medlem prosjektgruppa Fulldok, UB
Medlem jubileumskomiteen, UB
Medlem ymse komitear ved UB
Medlem ymse komitear ved Jurfak

Kate Lønningen
Medlem Det akademiske kollegium, UiB
Styremedlem Bibsys, Trondheim
Medlem Tidsskriftforum, UB
Medlem NTLs faste utval for biblioteksaker
Medlem Det juridiske fakultets jubileumskomite
Medlem ymse andre komitear ved UiB og UB

Jørn Ruud
Medlem EDB-utvalet, UB
Observatør EDB-utvalet, Jur.fak.
Fast møtende varamedlem UBs samarbeidsutval

Marit Saksvik
Medlem Velferdsutvalet, UB

Tilbake


C. Førelesingar ol.

Halvor Kongshavn
"Praktisk rettskildelære og bibliotekkunnskap", førelesing 1. avd. studentar Jur.fak,
Bergen, 5.-22. februar og 16.-26. september
"Praktisk rettskildelære", førelesing studentar ved bibliotekstudiane, HiO, Oslo, 12. april
"Sources to legal information in Norway/The law library", studentar
frå Hamline University School of Law (USA), Jur.fak, Bergen, 17. juni

Jørn Ruud
"Lovdata", opplæring av vidarekomne studentar som no lærar bort Lovdata for 3. og 4. avdelingsstudentar, september - og oppfølging i november/desember

Tilbake


D. Publikasjonar

Marit Einen
Fiasko eller triumf: håndbok i kvalitetsarbeid for små og mellomstore folkebibliotek / ME, Liv Glasser et al. - Oslo : Biblioteksentralen, 1996. - Upag; løsbl. -ISBN 82-7022-188-0

Dag Roar Fosnes
Materialsamling i statsrett / [samlet av] DRF og Per Stavang. - Bergen : Alma Mater, 1996. - 90 s. - ISBN 82-419-0210-7

Liv Glasser
Amalie Skram-bibliografi. - I: Amalie: "silkestrilen sin datter" / Elisabeth Aasen (red.). - Oslo : Pax ; Bergen : Amalie Skram-selskapet, 1996. - 209 s. - (Årbok / Amalie Skram-selskapet ; 1996). - ISBN 82-530-1830-4 (Pax), 82-91479-03-8 (Amalie Skram-selskapet)
Fiasko eller triumf: håndbok i kvalitetsarbeid for små og mellomstore folkebibliotek / LG, Marit Einen et al. - Oslo : Biblioteksentralen, 1996. - Upag; løsbl. -ISBN 82-7022-188-0
Europeisk informasjonssenter i Bergen. - S. 141-143. - I: Synopsis: informasjon om informasjon. - Nr. 3(1996)
Informasjonsbrosjyrar om EDC og EU-informasjon

Halvor Kongshavn
Universitetet i Oslo: eksamensoppgaver 5. avdeling jus 1984-1995 / redigert og med litteraturtips av HK. - 2. utg. - Oslo : Ad Notam Gyldendal, 1996. - 217 s. - ISBN 82-417-0650-2
Juridiske kilder og tidsskrifter ved Det juridiske fakultetsbibliotek / HK, Kate Lønningen og Finn Solemdal. - Bergen : Det juridiske fakultet, 1996. - 86 s.
Legal primary sources and journals in non-Scandinavian languages at the Law Library / compiled by HK. - 2nd ed. - Bergen : UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 1996. - 21 s.
"Den gule serie" - brosjyrar om Ubbjur og tenestene + Brosjyre for utstillinga ved fakultetet si feiring av Universitetet sitt 50-årsjubileum 1996 [sm. M. Borge]

Kate Lønningen
Juridiske kilder og tidsskrifter ved Det juridiske fakultetsbibliotek / Halvor Kongshavn, KL og Finn Solemdal. - Bergen : Det juridiske fakultet, 1996. - 86 s.

Finn Solemdal
Juridiske kilder og tidsskrifter ved Det juridiske fakultetsbibliotek / Halvor Kongshavn, Kate Lønningen og FS. - Bergen : Det juridiske fakultet, 1996. - 86 s.
Tilbake
Tilrettelagt av Finn.Solemdal@ub.uib.no - 8. mai 1997