UiB LOGO

Virksomheten i 1996

Det juridiske fakultetsbibliotek


[Universitetsbiblioteket i Bergen]

Rapport om verksemda i 1996

  1. Overordna mål

  2. Statistikk 1994-1996

  3. Omtale av verksemda

  4. Kurs, verv publikasjonar osb.

OWL LOGO

Tilrettelagt av Finn.Solemdal@ub.uib.no - 6. mai 1997