Virksomheten i 1995


Statistikk 1993-1995

A. Pengeforbruk
År199319941995
Bøker472.779481.564461.597
Tidsskrifter221.775277.385 349.676
Innbinding 1) 82.977117.025113.315
Sum 777.531875.974924.588
(Av dette fra UB) (476.157)(467.032)(581.724)
(- fra fakultetet) (301.374)(408.942)(342.864)

Tilbake

B. Samlingene
År199319941995
Samlingene utgjør tilsammen (ca.)2)59.80070.00072.500
Tilvekst (bøker og tidsskriftvolumer (ca.)3)2.5304.948 2.500
Løpende periodika 4) 288300360

Tilbake

C. Katalogisering
År 199319941995
Totalt 5)12.97910.4876.197
nykatalogisert2.0601.3481.571
miniregistrering 10.6699.1394.626

Tilbake

D. Besøk, utlån, innlån og kopiering
År 19931994 6)1995
Besøkende totalt873712.80871.622 7)
Utlån totalt15.53720.91345.907
herav studenter 6.2077.84610.406
herav ansatte ved UBB -430531
herav ansatte UiB 1.7992.1902.539
herav utenfor UiB -766847
herav fjernlån Norge -559659
herav fjernlån Norden -2127
herav lån ekspedert som kopier 8) 6.5199.10130.898
Tidsskrifter utlånes ikke
Innlån (bestillinger)343472-
Kopier 9)58.67281.908278.087

Tilbake

E. Åpningstid
År 199319941995
Timer pr uke ved årets slutt (i semesteret)353945

Tilbake

F. Personale i biblioteket
År 199319941995
Fast ansatte (antall personer)655
Midlertidig ansatte (antall personer)857
Totalt utført årsverk 5,756,17,8


Følgende personer har i 1995 arbeidet ved Ubbjur
Fast ansatte:
Kirsti Lothe Jacobsenuniversitetsbibliotekar, 1/2 stilling -
Halvor Kongshavnfakultetsbibliotekar, 1/1 stilling-
Kate Lønningen avdelingsbibliotekar,
1/2 stilling
konsulent, 1/2 stilling
fra dette går ca. 1/4 årsverk som kollegiemedlem
Jørn Ruud hovedbibliotekar, 1/1 stilling-
Marit Saksvik sekretær, 1/1 stilling-
Midlertidig ansatte:
Birgitte Schøtt Christensenstud.jur 40% stilling, 16/8-31/12
Dag Roar Fosnesstud.jur45% stilling, 1/2-15/6 og 15/8-31/12
Tove Gro Idsøstud.jur40% stilling, 1/1-15/6 og 1/1 stilling, 16/7-15/8
Kjersti Leversenstud.jur40% stilling, 1/2-15/6 og 15/8-31/12
Ina Sundt Rosenlundkontorfullmektig1/1 stilling, 13/3 ut året
Bjørn Sigurd Seimkontorfullmektig1/1 stilling, 13/3-13/9
Finn Solemdalsekretær1/1 stilling, hele året
Dessuten noe timebetalt hjelp i januar i forbindelse med etableringen i nye lokaler.

Tilbake


Fotnoter

 1. Inkludert abonnement på to sett ferdig innbundne Stortingsforhandlinger, ett sett ferdig innbundne NOUer og tre sett innbundne Forarbeider.
  Tilbake til tabell A. Pengeforbruk
 2. I desember 1994 fikk biblioteket overført størstedelen av de restrerende juridiske samlinger fra hovedUB.
 3. Tilvekst som ikke registreres i Bibsys (som f.eks. gaver), og tilvekst som skyldes overføring av samlinger fra hovedUB til Ubbjur i anledning flyttingen, er ikke med i dette tallet. Derimot er et nyervervet sett Stortingsforhandlinger pluss tre nye serier m/tidligere årganger med i tallet for 1994.
 4. At tallet for 1995 gjør et hopp, skyldes for en stor grad at vi først i løpet av 1995 har fått endelig oversikt over og kontroll med våre serier.
  Tallet oppgir antall periodika, ikke antall abonnementer (enkelte periodika has i flere abonnementer).
  I tillegg til de 360 forskjellige løpende periodika, kommer en rekke avsluttede periodika.
  Tilbake til tabell B. Samlingene
 5. Ingen dokumenter ble konvertert ved Ubbjur, 27 ble konvertert for Ubbjur ved UB sentralt i 1994, 55 i 1995. Videre er omklassifisering holdt utenfor (flere tusen dokumenter ble forøvrig omklassifisert i 1995 som i 1994).
  Tilbake til tabell C. Katalogisering
 6. Ubbjur holdt stengt hele desember måned, tallene for 1994 er derfor årets første 11 måneder.
 7. Biblioteket åpnet 16.1.95 - tellingen av besøkende startet 17.1. ved hjelp av telleapparat ved dørene. Antatt egne passeringer (altså passeringer av bibliotekspersonalet) er trukket fra.
 8. Tallene er ikke umiddelbart sammenlignbare fordi ansattes og hjelpelæreres kopiering til og med 1994 ikke ble registrert- mens det altså for 1995 er med.
 9. Se forrige note.
  Tilbake til tabell D. Besøk, utlån, innlån og kopiering

12. februar 1996