Rapport om virksomheten i 1995

Det juridiske fakultetsbibliotek


1. Overordnet mål (samstemt med UBs mål)

Det juridiske fakultetsbibliotek (Ubbjur) er en serviceinstitusjon primært for Det juridiske fakultetes ansatte og studenter. Den primære oppgaven er å støtte opp om fakultetets forsknings- og undervisningsvirksomhet gjennom på best mulig måte å dekke brukerenes behov for litteratur- og informasjonstjenester. I tillegg har biblioteket forpliktelser overfor allmenheten, særlig det øvrige juridiske miljø i Bergen og på Vestlandet forøvrig.
Biblioteket bør være i forkant med innkjøp av litteratur og andre tjenester i forbindelse med nye fagområder og innsatsområder ved fakultetet.
Bibliotekutvalget, der fakultet og studenter er representert, skal sikre et best mulig samarbeid mellom biblioteket og primærbrukerne.

Tilbake


8. februar 1996