Rapport om virksomheten i 1995

Det juridiske fakultetsbibliotek


4. Kurs, verv, publikasjoner osv.

Bibliotekets ansatte har i løpet av året deltatt på diverse kurs og seminarer, innehatt diverse verv, samt bidratt med bibliotekfaglig publisering av forskjellig slag. Slik virksomhet anses viktig for å opprettholde og videreutvikle den faglige standarden og interessen hos personalet og oppmuntres derfor.

Tilbake


A. Deltakelse på kurs mv.

Kirsti Lothe Jacobsen
Word for Macintosh, UiB 24. og 27. oktober
Universitetsbibliotekar-seminar, UB, Oslo 22.-23.november

Halvor Kongshavn
EU-seminar for bibliotekarer, Norfeir, København 3.mars
HTML-kurs for World wide web, UBB 8.juni
Universitetsbibliotekar-seminar, UB Oslo 22.-23. november

Kate Lønningen
«Du må ikke komme her og komme her», Hordaland fylkeskommune 12.-13. juni
«Kjønn som faktor i ledelsesutvikling», RBT. Sundvolden 13. oktober
Bibsys' høstmøte, Bergen medio november
Word for Macintosh, UiB 24. og 27. oktober

Jørn Ruud
Word for Macintosh, UiB 24. og 27. oktober
Bibsys' høstmøte, Bergen medio november
Studietur Lovdata og UJUR, Oslo, desember

Marit Saksvik
Bibsys' høstmøte, Bergen medio november
Biblioteket i dag, kurs for ikke-bibliotekarer, NHH 9.11 og 27.-28. november
Word for Macintosh, UiB 24.-27. oktober

Finn Solemdal
Word for Macintosh, UiB 24. 27. oktober

Tilbake


B. Verv, utvalg mv.

Halvor Kongshavn
Medlem diverse komitéer ved UBB
Medlem valgstyret, UBB
Medlem kommiteer vedr. Dragefjellet
Medlem UBs råd (etter Hans Kermit)
Medlem Opplæringsutvalget UBB
Medlem Strategiplanutvalget UBB (etter Hans Kermit)
Redaksjonsmedlem tidsskriftet «kritisk juss»

Kate Lønningen
Medlem Det akademiske kollegium, UiB
Styremedlem Bibsys
Styremedlem Unifob, UiB (til 31.5.)
Medlem høringsgruppe UBB ang. PAI-prosjektet UiB
Medlem Tidsskriftforum, UBB
Medlem NTLs faste utvalg for biblioteksaker
Medlem Det juridiske fakultets juileumskomité

Jørn Ruud
Medlem Kollegierådet, UiB
Observatør EDB-utvalg, Jur.fak
Fast møtende varamedlem UBs samarbeidsutvalg
Medlem EDB-utvalg, UBB
Vararep. Bibsys referansegruppe katalog

Marit Saksvik
Medlem Velferdsutvalget UBB

Tilbake


C. Forelesninger ol.

Halvor Kongshavn
«Praktisk rettskildelære og bibliotekkunnskap», forelesn. 1 avd.studenter Jur.fak, Bergen januar/februar og september + noe endret for adm.personale Jur.fak, Bergen 25. april
«Praktisk rettskildelære», forelesn. SBIH-studenter, Oslo 3. april
«Rettskildene. Juridisk kildesøking», forelesn. tverrdepartementalt bibliotekmøte, Statens forvaltningstjeneste/Dokumentasjonssenteret, Oslo 4. april
«Sources to Legal Information in Norway. The Law Library», forelesn. for studenter fra Hamline University School of Law, Jur.fak, bergen 20. juni

Tilbake


D. Publikasjoner

Halvor Kongshavn
Legal primary sources and Journals in non-Scandinavian languages at the Law Library/ compiled by Halvor Kongshavn. - Bergen: Universitetsbiblioteket/Det juridiske fakultetsbibliotek, 1995. - 21 s.
«Den gule serie» - brosjyrer om Ubbjur hver på 4 sider, forfattet/satt sammen av HK, i 1995 tilsammen ti brosjyrer som jevnlig kommer i nye utgaver
Universitetet i Oslo: eksamensoppgaver 4. avdeling jus 1980-1995/ redigert og med litteraturtips av Halvor Kongshavn. - 2. utgave. - Oslo: Ad Notam Gyldendal, 1995. - 141 s.
Om oppgaveskriving og publiserte eksamensbesvarelser 1980-1993/1995: en bibliografi. - Bergen: Universitetsbiblioteket/Det juridiske fakultetsbibliotek, 1995. - 19 s.
Nye bøker [bøker fra 1994-95]. - I: Kritisk juss, nr. 1, 2, 3 og 4 (1995)
Tilbake
Tilrettelagt av Ann.Skaland@ub.uib.no - 9. februar 1996