UiB : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for juridiske fag : Innhold

2 Statistikk 2005-2007

 

Ny nettside:

uib.no/ub


Pengebruk

 

2005

2006

2007

Bøker 580.277 834.720 693.982
Tidsskrift (trykte) 538.720 429.998 416.164
Innbinding 16.695 13.638 12.988
Databaser ol (inkl e-tidsskrifter) 356.780 551.025 620.014
Sum   1.492.472   1.829.381   1.743.148
(– av dette fra UB) (1.129.472) (1.394.381) (1.343.148)
(– av dette fra fakultetet) (363.000) (435.000) (400.000)

Samlingene (omtrentlige tall)

Samlingene (inkl trykte tidsskriftårg) 105.000 104.000 106.000
Tilvekst (bøker og trykte tidsskriftårg)  2.500 2.500 2.500
Periodika, titler abonnement trykk 700 650 600
Periodika, titler abonnement elektronisk 1.500 2.000 2.500

Katalogisering 

Katalogiserte dokument 1.645 1.797 1.515
– av disse fullkatalogisert 1.475 1.652 1.414
– av disse miniregistrert 170 145 101

Besøk, lån, utskrifter og kopiering

Besøk i biblioteket 110.848 113.577 131.197
Besøk websider 91.182 101.121 -
Utlån 42.308 48.380 79.647
– av disse lån registrert i Bibsys 15.425 16.886 21.070
   ---- til studenter 7.507 8.290 10.174
   ---- til ansatte ved UiB 4.924 5.281 7.688
   ---- til lånere utenfor UiB 1.539 1.864 1.730
   ---- som fjernlån i Norge 1.295 1.286 1.294
   ---- som fjernlån til utlandet 160 165 161
– av disse lån ekspedert som kopier 15.212 14.641 10.202
– av disse lån ekspedert som utskrifter 11.671 16.853 48.375
Innlån (utsendte bestillinger) 833 1.038 1.343

Personale

Fast ansatte (antall personer)

7

8

8

Midlertidig ansatte (antall pers) 

3

3

3

Årsverk utført

7,1

7,0

7,0

Fast ansatte 2007
Britt-Inger Bjørsvik bibliotekar 100% st
Hilde Gjessing bibliotekar 100% st til 1.8. (permisjon)
Kirsti Lothe Jacobsen universitetsbibliotekar  80% st + 20 % fra 1.8. (vikar)
Halvor Kongshavn fakultetsbibliotekar 100% st
Bjørg Lund bibliotekar  50% st fra 1.8. (vikar)
Jørn Ruud hovedbibliotekar 100% st
Marit Saksvik konsulent 100% st
Finn Solemdal førstesekretær 100% st
Midlertidig ansatte 2007
Anne Beldo sekretær/stud jur  25% (når åpent til kl 1900)
Ivan Lied sekretær/stud jur  27,5% fra 1.9.
Dag Roar Fosnes sekretær noe deltid