UiB : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for juridiske fag : Innhold

1 Overordnet mål

 

Ny nettside:

uib.no/ub


Oppfylle bibliotekbehov

Det juridiske fakultetsbibliotek – eller Bibliotek for juridiske fag som avdelingen heter fra 2008 – har som overordnet mål å oppfylle de bibliotekbehov ansatte og studenter primært ved Det juridiske fakultet, men også ved Universitetet i Bergen forøvrig, må ha tilfredsstilt for å kunne drive forskning, utdanning, læring og formidling på et høyt internasjonalt nivå. Biblioteket stiller sine ressurser til disposisjon for allmennheten, særlig det øvrige juridiske miljø i Bergen og Vestlandet ellers. Mål er samstemt med Universitetsbiblioteket i Bergen: strategisk plan 2007-2010 hvor UBs visjon uttrykkes slik:

Universitetsbiblioteket har som overordnet mål å samle og gjøre tilgjengelig informasjon for å bidra til å høyne kvaliteten på den forskning, undervisning, læring og formidling som foregår ved Universitetet i Bergen.

En del av det pedagogiske og faglige tilbudet

Biblioteket er en del av det totale pedagogiske og faglige tilbudet ved fakultetet og universitetet. Biblioteket vil være i forkant med innkjøp av litteratur og andre tjenester, særlig elektroniske, i forbindelse med nye fagområder og innsatsområder ved fakultetet, i takt den teknologiske utviklingen – og i tråd med Universitetsbibliotekets og universitetets prioriteringer. Viktige stikkord er kvalitetsreformen, læringssentre og opplæring i informasjonskompetanse. Biblioteket skal samarbeide best mulig med Det juridiske fakultet og studenter – og med kolleger og avdelinger ved øvrige UB. Biblioteket skal også samarbeide med søsterbibliotek til beste for brukerne, samt ha nasjonale og internasjonale relasjoner.