UiB : Universitetsbiblioteket : Bibliotek for juridiske fag : Tidligere år
 

Det juridiske
fakultetsbibliotek

 

Ny nettside:

uib.no/ub


Virksomheten i 2007


1 Overordnet mål

 • Oppfylle bibliotekbehov
 • En del av det pedagogiske og faglige tilbudet

2 Statistikk 2005-2007

 • Pengeforbruk
 • Samlingene
 • Katalogisering
 • Besøk, lån, utskrifter, kopiering
 • Personale

3 Omtale av virksomheten

 • Generelt om mål og aktivitet
 • Tjenester
 • Publikasjoner og formidling
 • Bøker, tidsskrift og katalogisering
 • EU i (EU-informasjon)
 • Personale
 • Utstyr og EDB

4 Kurs, verv, undervisning, publikasjoner

 • Deltakelse på kurs, seminarer, studier mv.
 • Verv, utvalg mv.
 • Undervisning, foredrag ol.
 • Publikasjoner og utstillinger, inkl web

5 Veien videre

 • Tjenester og samlinger
 • Formidling
 • Personal

Vedlegg: 1994, 1998-2007 i noen tall

byline640.gif (1053 bytes)