UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Innhold

4 Kurs, verv, undervisning, publikasjoner

 

Ny nettside:

uib.no/ub


Deltakelse på kurs, seminarer, studier mv

Verv, utvalg mv

Undervisning, foredrag ol

 • Britt-Inger Bjørsvik
  • Korleis finna stoff til oppgåver: presentasjon og demonstrasjon av bibliografiske databasar, for exfac-studenter, Jurfak 24. aug
  • Undervisning i Bibliotekportalen for UB-tilsette, UB 21. feb
  • Not too Google. Innlegg på workshop om portaler og samsøkingsverktøy på Det 7. nordiske juridiske bibliotekmøde, København 8. juni
  • Undervisning i Bibliotekportalen for avdelingskontakter, UB 25. sep
 • Halvor Kongshavn
 • Jørn Ruud
  • Stortingsforhandlinger: kurs masterstudenter historie, UiB 13. mars
  • Lovdata: kurs for PC-vakter, Jurfak 23. mars
  • EDC: orientering for Erasmusstudenter (public procurement), 30. aug
  • EU-kilder: kurs for Erasmusstudenter (public procurement), 4. sep
  • Rettskildesøk, kurs for 2. årsstudenter, Jurfak 16. okt

Publikasjoner og utstillinger
(inkl. web, men ikke revisjon av web-dokumenter)