UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Innhold

2 Statistikk 2004-2006

 

Ny nettside:

uib.no/ub


Pengebruk

 

2004

2005

2006

Bøker 608.563 580.277 834.720
Tidsskrift (trykte) 643.335 538.720 429.998
Innbinding 0 16.695 13.638
Databaser ol (inkl e-tidsskrifter) 203.513 356.780 551.025
Sum   1.455.328   1.492.472   1.829.381
(– av dette fra UB) (1.030.667) (1.129.472) (1.394.381)
(– av dette fra fakultetet) (424.661) (363.000) (435.000)

Samlingene (omtrentlige tall)

Samlingene (inkl trykte tidsskriftårg)

106.000

105.000 104.000
Tilvekst (bøker og trykte tidsskriftårg) 

3.500

2.500 2.500
Periodika, titler abonnement trykk

750

700 650
Periodika, titler abonnement elektronisk

1.000

1.500 2.000

Katalogisering 

Katalogisering totalt 2.015 1.645 1.797
– av disse fullkatalogisert 1.744 1.475 1.652
– av disse miniregistrert 271 170 145

Besøk, lån, utskrifter og kopiering

Besøk totalt 101.638 110.848 113.577
Besøk websider [nb: ny tellemåte] 70.244 91.182 101.121
Utlån totalt 41.604 42.308 48.380
– av disse studenter 6.683 7.507 8.290
– ansatte ved UiB 3.557 4.924 5.281
– utenfor UiB 741 1.539 1.864
– fjernlån Norge 1.338 1.295 1.286
– fjernlån utlandet 153 160 165
– lån ekspedert som kopier 20.315 15.212 14.641
– lån ekspedert som utskrifter 8.352 11.671 16.853
Innlån (utsendte bestillinger) 465 833 1.038

Personale

Fast ansatte (antall personer)

7

7

8

Midlertidig ansatte (antall pers) 

4

3

3

Årsverk utført

7,1

7,1

7,0

Fast ansatte 2006
Britt-Inger Bjørsvik bibliotekar 100% st
Hilde Gjessing bibliotekar 100 % st fra 1.9.
Liv Glasser avdelingsbibliotekar EDC 100% st til 1.9. minus 10% perm
Kirsti Lothe Jacobsen universitetsbibliotekar  80% st pluss noe prosjekt
Halvor Kongshavn fakultetsbibliotekar 100% st
Jørn Ruud hovedbibliotekar 100% st
Marit Saksvik konsulent 100% st
Finn Solemdal førstesekretær 100% st
Midlertidig ansatte 2006
Anne Beldo sekretær/stud jur 20% studentmedarbeider høst
Kristina Ringheim sekretær/stud jur 20% studentmedarbeider vår
Dag Roar Fosnes sekretær noe deltid