UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Innhold

1 Overordnet mål

 

Ny nettside:

uib.no/ub


Oppfylle bibliotekbehov

Det juridiske fakultetsbibliotek har som overordnet mål å oppfylle de bibliotekbehov ansatte og studenter primært ved Det juridiske fakultet, men også ved Universitetet i Bergen forøvrig, må ha tilfredsstilt for å kunne drive forskning, utdanning, læring og formidling på et høyt internasjonalt nivå. Biblioteket stiller sine ressurser til disposisjon for allmennheten, særlig det øvrige juridiske miljø i Bergen og Vestlandet ellers.

En del av det pedagogiske og faglige tilbudet

Biblioteket er en del av det totale pedagogiske og faglige tilbudet ved fakultetet og universitetet. Biblioteket vil være i forkant med innkjøp av litteratur og andre tjenester, særlig elektroniske, i forbindelse med nye fagområder og innsatsområder ved fakultetet, i takt den teknologiske utviklingen – og i tråd med Universitetsbibliotekets og universitetets prioriteringer. Viktige stikkord er kvalitetsreformen, læringssentre og opplæring i informasjonskompetanse. Biblioteket skal samarbeide best mulig med Det juridiske fakultet og studenter – og med kolleger og avdelinger ved øvrige UB. Det juridiske fakultetsbibliotek skal også samarbeide med søsterbibliotek til beste for brukerne.

Universitetsbibliotekets visjon

Overordnet mål er samstemt med Universitetsbibliotekets visjon slik den kommer til uttrykk i Strategisk plan 2002-2006 og hvor UBs visjon uttrykkes slik:

UB har som mål å videreutvikle sine tjenester slik at biblioteket kan oppfylle de behov ansatte og studenter må ha tilfredsstilt for [å] kunne drive forskning, utdanning, læring og formidling på et høyt internasjonalt nivå, og slik at biblioteket for øvrig kan stille sine ressurser til disposisjon for allmennheten.