UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Innhold

Ny nettside:

uib.no/ub


4 Kurs, verv, undervisning, publikasjoner

Deltakelse på kurs, seminarer, studier mv

Verv, utvalg mv

Undervisning, foredrag ol

 • Britt-Inger Bjørsvik
  • Presentasjon av biblioteket, studentar Hamline Law School 6. jun (sm JW Ruud)
  • Korleis finna stoff til oppgåver: forelesning ex.fac.-studentar Jurfak 26. aug
 • Liv Glasser
  • Den digitalkompetente eleven: Digitale offentlige ressurser: Hvordan finne fram EU-informasjon, foredrag Fagleg-pedagogisk dag UiB 4. feb
 • Halvor Kongshavn
 • Jørn Ruud
  • Den digitalkompetente eleven: Digitale offentlige ressurser: Stortingsforhandlinger etc, foredrag Fagleg-pedagogisk dag UiB 4. feb
  • Rettskildesøk, kurs for advokatfimaet Kluge, 6. apr og 25. mai
  • Presentasjon av biblioteket, studenter Hamline Law School 6. jun (sm BI Bjørsvik).
  • Stortingsforhandlinger, kurs seminargruppe mastergradstudenter Historisk institutt 3. okt
  • EU-rettslige kilder, kurs Erasmus-studenter (Public procurement) 9. nov
  • Lovdata, kurs jusstudenter 29. nov

Publikasjoner og utstillinger
(inkl. web, men ikke revisjon av web-dokumenter)