UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Innhold

Ny nettside:

uib.no/ub


2 Statistikk 2003-2005

Pengebruk

Merk: UiB har for regnskap fom 2004 innført et sk periodiseringsprinsipp. Tallet nedenfor for tidsskrift i 2004 er blitt korrigert til "gammel" modell for å gjøre det sammenlignbart med tidligere år.

 

2003

2004

2005

Bøker 813.577 608.563 580.277
Tidsskrift 563.209 643.335 538.720
Innbinding 19.364 0 16.695
Databaser ol 50.540 203.513 356.780
Sum   1.446.690   1.455.328   1.492.472
(– av dette fra UB) (1.097.354) (1.030.667) (1.129.472)
(– av dette fra fakultetet) (349.336) (424.661) (363.000)

Samlingene
(cirka-tall)

Samlingene (inkl trykte tidsskriftårg)

105.000

106.000

105.000

Tilvekst (bøker og trykte tidsskriftårg) 

4.000

3.500

2.500

Periodika, ca antall titler abo i trykk

800

750

700

Periodika, ca antall titler abo elektronisk

200

1.000

1.500

Katalogisering 

Katalogisering totalt 2.518 2.015 1.645
– av disse fullkatalogisert 2.288 1.744 1.475
– av disse miniregistrert 230 271 170

Besøk, lån, utskrifter og kopiering
(EDC holdt utenfor 2003)

Besøk totalt 84.349 101.638 110.848
Besøk alle websider (inkl EDC) 312.498 331.065  438.749
Utlån totalt 39.326 41.604 42.308
– – av disse studenter 7.942 6.683 7.507
– – ansatte ved UiB 4.849 3.557 4.924
– – utenfor UiB 1.142 741 1.539
– – fjernlån Norge 994 1.338 1.295
– – fjernlån utlandet 148 153 160
– – lån ekspedert som kopier 19.663 20.315 15.212
– – lån ekspedert som utskrifter 4.588 8.352 11.671
Innlån (utsendte bestillinger) 453 465 833

Personale i biblioteket

Fast ansatte (antall personer)

8

7

7

Midlertidig ansatte (antall pers) 

8

4

3

Årsverk utført
Ubbjur totalt

7,2

7,1

7,1

– – EDC ved HiB (tom 2003)

1,2

-

-

Fast ansatte 2005
Britt-Inger Bjørsvik bibliotekar 100% st
Liv Glasser avdelingsbibliotekar EDC 100% st minus ca 15% perm
Kirsti Lothe Jacobsen universitetsbibliotekar  80% st pluss ca 15 % prosjekt
Halvor Kongshavn fakultetsbibliotekar 100% st minus ca 5% sykemeldt
Jørn Ruud hovedbibliotekar 100% st
Marit Saksvik konsulent 100% st
Finn Solemdal førstesekretær 100% st
Midlertidig ansatte 2005
Kristina Ringheim sekretær/stud.jur 20% st studentmedarbeider
Catrine Stadheim sekretær/stud.jur noen timer som vikar
Dag Roar Fosnes sekretær noe deltid sommer og høst