UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Innhold

Ny nettside:

uib.no/ub


4 Kurs, verv, publikasjoner osv

Deltakelse på kurs, seminarer mv

Verv, utvalg mv

Forelesninger, foredrag ol

 • Britt-Inger Bjørsvik
  • Bibsys og Norart: forelesning førsteårsstudenter Jurfak 12. aug
  • Bibliotekportal, SFX og Metalib, internoppl Ubbjur 27. aug og 28. okt
  • Brukeropplæring ved Ubbjur, UB-forum 3. sept
 • Liv Glasser
  • EU information: forelesning Erasmusstudenter Jurfak 1. aug
 • Halvor Kongshavn
  • Avhandlingsskriving: noen råd og vink (om informasjonskompetanse mv): forelesning masteravhandlingsskrivende studenter (sm prof Helge J Thue), Jurfak 20. jan og 23. aug
  • The Law Library: intro til jusstudenter fra Hamline Law School (USA), Jurfak 7. juni
  • The Law Library: intro til Erasmusstudenter, Jurfak 30. august
  • Praktisk rettskildelære for viderekomne: forelesning tredjeårsstudenter, Jurfak 8. sept
  • Lov og rett på nett og andre steder: forelesning førsteårsstudenter, Jurfak 13. okt
  • Finn jussen: Juridisk nettviser, bibliotekets websider og biblioteket: forelesning gruppeledere, Jurfak 13. okt
  • Ordstyrer ol ved diverse seminarer
 • Jørn Ruud
  • Lovforarbeider: forelesning førsteårsstudenter Jurfak 4x2 timer + arbeid i grupper 27., 28., 29. og 30. jan
  • Norwegian parliament and preparatory works: for utenlandske stipendiater 3 timer 6. mars
  • Lovdata: kurs fjerdeavdelingsstudenter Jurfak 3x3 timer 29., 30. og 31. mars
  • Search for EU materials: forelesning Erasmusstudenter Jurfak 2 timer 8. sept
  • Rettskildesøk: forelesning andreårsstudenter Jurfak 2 timer 15. sept
  • EU-kildesøk: kurs konkurranserettsstudenter Jurfak 3 timer 4. okt

Publikasjoner og utstillinger
(inkl. web, men ikke revisjon av web-dokumenter)

- i 2004: alle publisert på Det juridiske fakultetsbiblioteks websider