UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Innhold

Ny nettside:

uib.no/ub


2 Statistikk 2002-2004

Pengebruk

Merk: UiB har for regnskap fom 2004 innført et sk periodiseringsprinsipp. Tallet nedenfor for tidsskrift i 2004 er blitt korrigert til "gammel" modell for å gjøre det sammenlignbart med tidligere år.

 

2002

2003

2004

Bøker 635.659 813.577 608.563
Tidsskrift 601.967 563.209 643.335
Innbinding 60.026 19.364 0
Databaser ol 126.766 50.540 203.513
Sum   1.424.418  1.446.690  1.455.328
(– av dette fra UB) (858.250) (1.097.354) (1.030.667)
(– av dette fra fakultetet) (566.169) (349.336) (424.661)

Samlingene
(cirka-tall)

Samlingene (inkl trykte tidsskriftårg)

101.000

105.000

106.000

Tilvekst (bøker og trykte tidsskriftårg) 

4.500

4.000

4.000

Periodika, ca antall abo i trykk

800

800

750

Periodika, ca antall abo elektr.

-

-

1.000

Katalogisering 

Katalogisering totalt

2.626

2.518 2.015
– av disse fullkatalogisert

2.462

2.288 1.744
– av disse miniregistrert

207

230 271

Besøk, lån, utskrifter og kopiering
(EDC holdt utenfor tom 2003)

Besøk totalt

71.374

84.349 101.638
Besøk alle websider (inkl EDC)

269.803

312.498 331.065
Utlån totalt

42.071

39.326 41.604
– – av disse studenter

7.229

7.942 6.683
– – ansatte ved UiB

5.103

4.849 3.557
– – utenfor UiB

1.069

1.142 741
– – fjernlån Norge

803

994 1.338
– – fjernlån utlandet

139

148 153
– – lån ekspedert som kopier

23.327

19.663 20.315
– – lån ekspedert som utskrifter

4.400

4.588 8.352
Innlån (bestillinger)

278

453 465

Personale i biblioteket

Fast ansatte (antall personer)

7

8 7
Midlertidig ansatte (antall pers) 

5

8 4
Årsverk utført
Ubbjur totalt

7,0

7,2 7,1
– – EDC ved HiB (tom 2003)

1,1

1,2 -
Fast ansatte 2004
Britt-Inger Bjørsvik bibliotekar 1/1 st
Liv Glasser avdelingsbibliotekar EDC 1/1 st (minus ca 15 % perm)
Kirsti Lothe Jacobsen universitetsbibliotekar 80 % st (pluss 20 % vikar)
Halvor Kongshavn fakultetsbibliotekar 1/1 st (minus ca 20 % syk)
Jørn Ruud hovedbibliotekar 1/1 st
Marit Saksvik konsulent 1/1 st
Finn Solemdal førstesekretær 80 % st (pluss ca 15 % vikar)
Midlertidig ansatte 2004
Eirin Eikefjord sekretær/stud.jur deltid studentmedarbeider
Kristina Ringheim sekretær/stud.jur timer studentmedarbeider
Markus Scholz sekretær noe sommerjobb
Catrine Stadheim sekretær/stud.jur deltid studentmedarbeider