UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Tidligere årjur_head485.jpg (9242 bytes)

Ny nettside:

uib.no/ub


Virksomheten i 2004


1 Overordnet mål

 • Oppfylle bibliotekbehov
 • En del av det pedagogiske og faglige tilbudet
 • Universitetsbibliotekets visjon

2 Statistikk 2002-2004

 • Pengeforbruk
 • Samlingene
 • Katalogisering
 • Besøk, lån, utskrifter, kopiering
 • Personale i biblioteket

3 Omtale av virksomheten

 • Generelt om mål og aktivitet
 • Tjenester, formidling, dokumentasjon
 • Bøker, tidsskrift og katalogisering
 • Europeisk dokumentasjonssenter (EDC)
 • Personale
 • Utstyr og EDB

4 Kurs, verv, publikasjoner osv

 • Deltakelse på kurs, seminarer mv.
 • Verv, utvalg mv.
 • Forelesninger, foredrag ol.
 • Publikasjoner og utstillinger (inkl web)

5 Planer for 2005

 • Tjenester og samlinger
 • Formidling
 • Personal

byline640.gif (1053 bytes)