UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Innhold

Ny nettside:

uib.no/ub


4. Kurs, verv, publikasjoner osv.

A. Deltakelse på kurs, seminarer mv

B. Verv, utvalg mv

C. Forelesninger, foredrag ol

D. Publikasjoner 2002 (inkl. web, men ikke rev. av web-dok)

Tilbake