UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Innhold

Ny nettside:

uib.no/ub


2. Statistikk 2001-2003

A. Pengebruk

 

2001

2002

2003

Bøker 637.609 635.659 813.577
Tidsskrift 527.704 601.967 563.209
Innbinding 7.750 60.026 19.364
Databaser ol 132.000 126.766 50.540
Sum   1.318.118  1.424.418  1.446.690
(– av dette fra UB) (990.470) (858.250) (1.097.354)
(– – fra fakultetet) (327.648) (566.169) (349.336)

B. Samlingene (cirka-tall)

Samlingene (inkl tidsskriftårg.)

 96.500

101.000

105.000

Tilvekst (bøker og tidsskriftårg) 

4.500

4.500

4.000

Periodika (ca antall abo) 

800

800

800

C. Katalogisering 

Katalogisering totalt

2.629

2.669 2.518
– av disse fullkatalogisert

2.346

2.462 2.288
– – miniregistrert

283

207 230

D. Besøk, lån, utskrifter og kopiering (EDC holdt utenfor)

Besøk totalt

73.171

71.374 84.349
Besøk alle websider (inkl EDC)

246.767

269.803 312.498
Utlån totalt

41.497

42.071 39.326
– av disse studenter

7.294

7.229 7.942
– – ansatte ved UiB

4.717

5.103 4.849
– – utenfor UiB

838

1.069 1.142
– – fjernlån Norge

655

803 994
– – fjernlån utlandet

87

139 148
– – lån ekspedert som kopier

26.348

23.327 19.663
– – lån ekspedert som utskrifter

1.522

4.400 4.588
Innlån (bestillinger)

317

278 453

E. Personale i biblioteket 

Fast ansatte (antall personer)

7

7 8
Midlertidig ansatte (antall pers) 

4

5 8
Årsverk utført
Ubbjur ved Dragefjellet

5,7

5,9 6,0
EDC ved HiB

1,2

1,1 1,2
Fast ansatte 2003
Britt-Inger Bjørsvik bibliotekar 1/1 st (fom 1.sept)
Liv Glasser avdelingsbibliotekar EDC 1/1 st (minus ca 15 % perm)
Kirsti Lothe Jacobsen universitetsbibliotekar 80 % st (pluss ca 10 %)
Halvor Kongshavn fakultetsbibliotekar 1/1 st (minus ca 50 % syk)
Kate Lønningen avdelingsbibliotekar 1/1 st (tom 31. aug)
Jørn Ruud hovedbibliotekar 1/1 st
Marit Saksvik konsulent 1/1 st
Finn Solemdal førstesekretær 80 % st (pluss ca 10 %)
Midlertidig ansatte 2003
Marit Einen bibliotekar EDC 20 % st (tom 1. juni)
Kari Hesjedal stud.jur/sekretær deltid studentmedarbeider
Kari Hernes stud.jur/sekretær deltid studentmedarbeider
Aina Janett Tornes stud.jur/sekretær deltid studentmedarbeider
Kristina Ringheim stud.jur/sekretær deltid studentmedarbeider
Catrine Stadheim stud.jur/sekretær deltid studentmedarbeider
Markus Scholz sekretær noe sommerjobb og i des
Erlend Skogstad sekretær EDC 1/2 (på slutten 1/4) st ut okt

Tilbake