UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Innhold

Ny nettside:

uib.no/ub


1. Overordnet mål

Det juridiske fakultetsbibliotek (Ubbjur) har som mål å oppfylle de bibliotekbehov ansatte og studenter primært ved Det juridiske fakultet, men også ved universitetet forøvrig, må ha tilfredsstilt for å kunne drive forskning, utdanning, læring og formidling på et høyt internasjonalt nivå. Biblioteket stiller for øvrig sine ressurser til disposisjon for allmennheten, særlig det øvrige juridiske miljø i Bergen og på Vestlandet for øvrig.

Ubbjur er en del av det totale pedagogiske og faglige tilbudet ved Det juridiske fakultet. Biblioteket vil være i forkant med innkjøp av litteratur og andre tjenester, særlig elektroniske, i forbindelse med nye fagområder og innsatsområder ved fakultetet – og den teknologiske utviklingen. Bibliotekutvalget, der fakultet og studenter er representert, skal sikre et best mulig samarbeid mellom biblioteket og primærbrukerne. Ubbjur skal også samarbeide med søsterbibliotek til beste for brukerne.

Overordnet mål er samstemt med Universitetsbibliotekets visjon slik den kommer til uttrykk i "Strategisk plan 2002-2006".

Tilbake