UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Innhold

Ny nettside:

uib.no/ub


4. Kurs, verv, publikasjoner osv.

A. Deltakelse på kurs mv

B. Verv, utvalg mv

C. Forelesninger, foredrag ol

 • Halvor Kongshavn
  • Praktisk rettskildelære og bibliotekkunnskap, forelesninger 1. avd Jurfak jan, feb, aug og sept, til sammen 12 grupper à 4 timer
  • The law library, intro for Erasmus-studenter, Jurfak 1.2. og 2.9.
  • Møteleder seminar om straff, Juristforeningen, Bergen 14.3.
  • Opphavsrett, foredrag Ubbrb 12.4.
  • Opphavsrett, foredrag Det juridiske fakultetsbibliotek, Oslo 21.5.
  • Ubbjurs web-sider, presentasjon faglunsj Jurfak 20.9.
  • Møteleder Dagsseminar om opphavsrett i Akademia, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Oslo 26.9.
  • Juridisk nettviser, presentasjon faglunsj Jurfak 27.9.
 • Jørn Ruud
  • Forarbeider på nett, 4 timer forelesning 1. avd, Jurfak 2.4.
  • Lovdata, 3 timer kurs vit ansatte, Jurfak 12.6.
  • Lovdatas EU/EØS-baser, 3 timer kurs vit ansatte, Jurfak 19.6.
  • Lovdata og andre juridiske nettsteder, 7 timer kurs for studentgruppeledere, Jurfak 17.9.
  • International legal resources on the web, 22 timer kurs Det juridiske fakultet, Kaliningrad, Russland 28.10.-2.11.

D. Publikasjoner 2002 (inkl. web, men ikke rev. av web-dok)

 • Kirsti Lothe Jacobsen
  • Bibliografi: Nils Nygaard. - S. 661-664. - I: Nybrott og odling: festskrift til Nils Nygaard på 70-årsdagen, 3. april 2002. - Bergen: Fagbokforlaget, 2002
 • Halvor Kongshavn
  • Folkerett på nett: kilder, institusjoner og tekster. - Oslo: Det juridiske fakultetsbibliotek/Det juridiske bibliotekfond, 2002. - 54 s. - ISBN 82-90922-19-7. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie nr 15)
  • Orden og kaos: jurister og bibliotek i en omskiftelig verden: inntrykk fra USA-tur oktober 2002. - www.ub.uib.no/avdeling/jur/iall2002.htm
  • Dagens tips 2002 [e-postmeldinger med særlig web-tips sendt fakultetets ansatte]. - www.ub.uib.no/fag/rettsvit/dt/2002.htm
 • Jørn W. Ruud

Tilbake