UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Innhold

Ny nettside:

uib.no/ub


2. Statistikk 2000-2002

A. Pengebruk

 

2000

2001

2002

Bøker

352.763

637.609 635.659
Tidsskrift

424.138

527.704 601.967
Innbinding

24.926

7.750 60.026
Databaser ol

127.758

132.000 126.766
Sum 

 929.585

 1.318.118  1.424.418
(– av dette fra UB)

(564.323)

(990.470) (858.250)
(– – fra fakultetet)

(365.262)

(327.648) (566.169)

B. Samlingene (cirka-tall)

Samlingene (inkl tidsskriftårg.)

93.500

 96.500

101.000

Tilvekst (bøker og tidsskriftårg) 

4.000

4.500

4.500

Periodika (ca antall abo) 

800

800

800

C. Katalogisering 

Katalogisering totalt

2.360

2.629

2.669
– av disse fullkatalogisert

2.005

2.346

2.462
– – miniregistrert

355

283

207

D. Besøk, lån, utskrifter og kopiering (EDC holdt utenfor)

Besøk totalt

75.570

73.171

71.374
Besøk alle websider (inkl EDC)

198.249

246.767

269.803
Utlån totalt

39.119

41.497

42.071
– av disse studenter

7.112

7.294

7.229
– – ansatte ved UiB

3.595

4.717

5.103
– – utenfor UiB

840

838

1.069
– – fjernlån Norge

855

655

803
– – fjernlån utlandet

98

87

139
– – lån ekspedert som kopier

26.629

26.348

23.327
– – lån ekspedert som utskrifter

-

1.522

4.400
Innlån (bestillinger)

441

317

278

E. Personale i biblioteket 

Fast ansatte (antall personer)

7

7

7
Midlertidig ansatte (antall pers) 

3

4

5
Årsverk utført
Ubbjur ved Dragefjellet

5,8

5,7

5,9
EDC ved HiB

1,4

1,2

1,1
Fast ansatte 2002
Liv Glasser avdelingsbibliotekar EDC 1/1 st (minus 15 % perm)
Kirsti Lothe Jacobsen universitetsbibliotekar 50 % st (pluss 10 % ekstra)
Halvor Kongshavn fakultetsbibliotekar 1/1 st
Kate Lønningen avdelingsbibliotekar 1/1 st
Jørn Ruud hovedbibliotekar 1/1 st
Marit Saksvik konsulent 1/1 st
Finn Solemdal førstesekretær 80 % st
Midlertidig ansatte 2002
Marit Einen bibliotekar EDC 20 % st
Camilla Josefsen stud.jur/sekretær 1/4 st tom 14. juni + 6 uker full tid sommer
Kari Hesjedal stud.jur/sekretær 1/4 st + 2 uker full tid sommer
Kari Hernes stud.jur/sekretær 1/4 st fom 12. august
Erlend Skogstad sekretær EDC 1/2 st fom 5. november

Tilbake