UiB : Universitetsbiblioteket : Det juridiske fakultetsbibliotek : Arkiv

Ny nettside:

uib.no/ub


4. Kurs, verv, publikasjoner osv.

De ansatte har deltatt på kurs og seminarer i inn- og utland; hatt verv internasjonalt, nasjonalt og lokalt ved UB og fakultetet; publisert og bedrevet annen faglig virksomhet. Slik virksomhet er viktig for å holde oppe og videreutvikle den faglige standarden og interessen hos personalet, og det er viktig profilering av fakultetsbiblioteket – og blir derfor sterkt oppmuntret.


A. Deltakelse på kurs mv.

 • Marit Einen
  • Studietur til Thüringen, Tyskland 12.-23.2.

  • Norske dager i Thüringen, Tyskland 9.-13.5.

  • Digital library / Bibliotekstudiet, Høgskolen i Oslo 12.10.

 • Liv Glasser
  • Internt UB-seminar / UB Bergen 24.1.
  • Studiebesøk European Information Association, Manchester  8.3.

  • Fellesmøte mellom UBBJUR, EDC, Europakontoret / Bergen 21.3.

  • Studietur European Information Centre, Sogndal 28.-29.8.

  • Møte for EDC-ansatte / Europakommisjonen, Oslo 29.10.

  • Markedsføring av bibliotek / Norsk Bibliotekforening, Bergen 23.11.
 • Kirsti Lothe Jacobsen
  • Internt UB-seminar / UB Bergen 24.1.
 • Halvor Kongshavn
 • Kate Lønningen
  • "Kaosledelse": oppfølgningsseminar for bibliotekutvikling / RBT, Sundvolden
  • Markedsføring av bibliotek / Norsk Bibliotekforening, Bergen 23.11.
 • Jørn Ruud
  • Møte alle redaksjonsmedlemmer Bibsys emneportal, Oslo 12.2.
  • Møter redaksjonsmedlemmer "Generelle hjelpemidler" i Bibsys emneportal, Oslo 3.4. og 11.6.
  • Introduksjon Lovdata Pluss / Lovdata, Oslo 27.8.
  • Introduksjon Lovdatas EU-/EØS-baser på web / Lovdata, Oslo 7.11.
 • Marit Saksvik
  • Internt UB-seminar / UB Bergen 24.1.
 • Finn Solemdal
  • Internt UB-seminar / UB Bergen 24.1.
  • Engelsk-kurs for biblioteksmedarbeidere / UB Bergen, 18 timer, februar-mars
  • Storting, bibliotek og offentlig informasjon / Seminar, Stortingsbiblioteket 21.- 22.9

B. Verv, utvalg mv.


C. Forelesninger, foredrag ol.

 • Liv Glasser
  • EDC og EU-informasjon  / introduksjon Jurfaks ansatte i samarbeid med Jørn Ruud, Bergen 11.6.
 • Halvor Kongshavn
  • Opphavsretten - en kort oversikt: med noen streif innom fotografiretten / foredrag Seminar om Åndsverklova, Hordaland Fylkeskommune: Fylkesarkivet, Bergen 9.2.
  • Praktisk rettskildelære og bibliotekkunnskap / forelesn 1. avd. Jurfak, mars og september, til sammen 13 grupper à 4 timer
  • Jus, rettsreglene, domstolene; praktisk rettskildelære / forelesn Høgskolen i Oslo/bibliotekstudiene 23.4.
  • Norway: More Law, More Users, Fewer Resources: Now What / foredrag Institute of Advanced Legal Studies, London 25.6.
 • Jørn Ruud
  • Biblioteket // Norske rettskilder for utlendinger / orientering for jusstudenter fra Hamline Law School (USA) og for forskere og studenter fra Juridisk fakultet, Kaliningrad, Russland, Jurfak 18.6.
  • Juridiske kilder på web / kurs forskere og studenter fra Kaliningrad, Jurfak 2.7.
  • EDC og EU-informasjon / introduksjon Jurfaks ansatte; Liv Glasser i samarbeid med JR, Bergen 11.6.
  • Ansvarlig for opplæring av Lovdata/rettskildesøk-kursholdere / 3. avdeling, Jurfak høst
  • Lovdata på web (websir) / introduksjon Jurfaks ansatte 12.11.
  • Westlaw / introduksjon Jurfaks ansatte 26.11.

D. Publikasjoner 2001
(inkl. web, men ikke revisjoner av web-dok)

Tilbake